logo link ti ltenniskalender

SPONSORER:


klik på annoncen for at se større udgave


 

 

 

 

 

 

 


FORMANDEN INFORMERER 2018

Selvom vintervejret betyder, at entreprenøren og vi kommer lidt senere i gang med at anlægge og klargøre banerne, så er udvalg og bestyrelsen allerede godt i gang med at tilrettelægge sommerens initiativer og aktiviteter. Vi håber selvfølgelig, at alle er klar til at rykke hurtigt, så vi utålmodige kan komme på grus.

Hus- og baneklargøring

Da vi ikke ved, hvornår banerne er klar, så kan vi ikke indkalde til baneklargøring endnu. Entreprenøren vil begynde klargøring af Vordingborg kommunes tennisbaner i uge 15, men vi ved ikke, hvad nummer Vordingborg er på listen. Det loves, at entreprenøren vil arbejde hurtigt. Der vil komme en indkaldelse på hjemmesiden og på mail om en arbejdsdag, hvor vi rengør klubhuset og monterer net etc.
Efter lange forhandlinger med Vordingborg kommune har VTK fået tilsagn om, at kommunen i april måned påbegynder en renovering af banekantningen, som muligvis bliver udført i metal. Kommunen vil lave en del af arbejdet i 2018 og resten i 2019. Tak til Vordingborg Kommune.
Bestyrelsen anmoder kraftigt medlemmerne at skrive sig på oversigstsskemaet vedr. rengøringsturnus. Det har stor betydning for det daglige liv i klubben, huset fremstår vedligeholdt og rengjort.
Hvis I i løbet af sommeren kan yde en indsats i forhold til klubhus og baner, så henvend jer til Anne Sophie Ahrengot.

Standerhejsning 21/4 kl. 14

Uanset om banerne er klar til at spille på, så er vi optimistiske og afholder standerhejsning lørdag 21. april kl. 14. Det er en mulighed, at bestyrelsen indbyder til baneklargøring denne dag.

Tennissportens dag 5. maj

I Forbindelse med, at VTK er med i DGI og DTFs projekt ”Bevæg dig for livet” med en vækstaftale afholder vi åbent hus for alle interesserede lørdag den 5. maj kl. 12 – 16. Vi havde 50 interesserede gæster i 2017, og vi skulle gerne nå samme antal i år. Som nævnt i årsberetningen havde vi i 2017 en netto-tilgang af voksenmedlemmer på 12 – flot i forhold til at vores mål var 10. Vi har samme mål i 2018, men det er så udover tilgangen i 2017. Udover nye medlemmer så håber vi at mindske afgangen i 2018. Mød frem 5. maj og vær med til at byde nye medlemmer velkommen.

Introduktionsforløb

I forbindelse med vækstaftalen har vi igen i år et introduktionstilbud for både ungdom og voksne. Introduktionsforløbet løber over maj og juni med en prøveperiode i maj måned. Vi tilbyder otte gange træning og otte gange spil-sammen samt gratis ketcher ved indmeldelse i VTK efter prøveperioden i maj måned. Alt dette koster kun kr. 200, som fratrækkes årskontingentet ved indmeldelse i VTK.

Ungdom

Ungdomsspillerne i VTK vil blive tilbudt otte ugers træning i både forårs- og efterårssæsonen for kun kr. 100. I samarbejde med DGI tilbyder vi tennisskole i uge 32. Endvidere vil vi forsøge at etablere et træningsforløb for øvede juniorspillere.

Voksen

Traditionen tro går Barolo og VTK-open i gang så snart, det er muligt. Vi har tre turneringshold i SLTU, som også påbegynder træningen. Medlemmer kan stadig nå at tilmelde turneringshold i DGI-regi. Tilmelding til Ole Skovlund. Der skal også gøres opmærksom på 60+-stævnerne fem fredage i sommersæsonen. Skynd jer med en tilmelding, der er rift om pladserne.

Projektkoordinator

I forbindelse med vores deltagelse i ”Bevæg dig for livet” er Erling Nielsen blevet tilforordnet bestyrelsen som projektkoordinator.

Vel mødt til sæsonen 2018
Peter Rigbolt.


Download som pdf


Standerstrygning  2017

Lørdag den 7. oktober var ni trofaste medlemmer til standerstrygning i Vordingborg Tennisklub. På trods af regnen fik vi klaret afmonteringen af fem baner. Indtil videre er to baner til rådighed her i efter-sæsonen. Jeg håber, at mange får glæde af vores lysanlæg på bane 1 og 2, og at I stadig finder udendørs i dagtimerne.
Ellers er halsæsonen gået i gang, og hovedparten af tiderne er besat med spil-fællesskaber samt skumtennis for ungdom og voksne; grundigt koordineret af Svend Åge. I nogle af de ledige timer vil Erik Møller også i år sætte en vinterturnering i gang.
I sommersæsonen har der været et vældig godt liv på banerne de fleste af ugens dage. Vi har i samarbejde med DTF og DGI deltaget i projektet ”Bevæg dig for livet”, hvor vi har haft en vækstaftale. Vi har haft et introduktionstilbud både for ungdom og voksne med otte gange træning i maj måned samt gratis ketcher for kr. 200,-, som blev modregnet i kontingentet ved indmeldelse. Vi har fået 37 nye seniormedlemmer og haft en afgang på 25, hvilket giver en netto-tilgang på 12. Vores vækstmål var 10 medlemmer, hvilket er rigeligt opnået. Vi fik 14 nye juniorer, og 28 har forladt klubben, så vi nu har 53 juniormedlemmer. Totalt er der så 175 medlemmer i VTK, hvilket er positivt når der tales kvantitet, men vi skal også tilbyde kvalitet. Også med henblik på, at vi næste sæson kan reducere afgangen. Vi vil fortsætte vores vækstaftale og introduktionsforløb i sæsonen 2018 startende med ”Tennissportens dag” den 5. maj.
Vi havde 30 deltagere til introducerende seniortræning med opfølgning juni og august, og 25 juniormedlemmer til træning tirsdag og torsdag hele sæsonen ledet af Janne, Stine, Erling og Lee. Inger, Jytte og Else tilbød hele sæsonen drop-in tennis søndag for begynderne, som også var velkomne på endnu en succesfuld Barolo-sæson om mandagene med 20 – 30 deltagere hver gang.
Vi har haft fire turneringshold i denne sæson – ét hold i DGI-regi og tre i SLTU. Senior-mix holdet og 40+-holdet har trænet sammen onsdag aften, og de har begge vundet deres serier.Tillykke.
Fem fredage har VTK været værter for fem 60+-stævner med 15 – 28 deltagere, hvor de nærliggende klubber har været indbudt til tre timers double-spil med efterfølgende hyggelig frokost. Tak til Grete og Erling, som fortsætter projektet i sæsonen 2018.
En speciel tak til de frivillige omkring rengøring, baner, klubhus og sommertennisskole. Med jeres hjælp har vores anlæg været indbydende at besøge både for medlemmerne og vores gæster.
Som nævnt ovenfor er bestyrelsen allerede i gang med initiativer for sommersæsonen 2018, og i øjeblikket arbejdes der også i følgende udvalg nedsat af bestyrelsen: Ungdomsudvalg, vækstudvalg, visionsudvalg og baneudvalg. Nye aktive, frivillige er velkommen til at henvende sig til undertegnede.

God vintersæson
Peter Rigbolt
Formand


Juniorafslutning

Tirsdag d. 3/10 blev der afholdt juniorafslutning med spil på banerne og grillpølser efterfølgende.
Der har i gennemsnit været 24 juniorer til træning hver tirsdag og lidt færre om torsdagen.

Tak for kampen i 2017 til alle juniorer og forældre, vi er stolte over den fremgang i har vist i løbet af året.
Vi glæder os til at se Jer i hallerne indendørs og ikke mindst på banerne til en ny sæson i 2018.

De bedste tennishilsner
Erling, Lee, Janne og Stine


HALTIDER - NEDSAT PRIS

Efter den første fordeling af haltider har det vist sig, at VTK har et antal ledige haltider fredag eftermiddag og søndag eftermiddag. For at stimulere interessen for at holde sig igang med tennis i vintersæsonen opslås hermed de ledige haltider, og bestyrelsen har endvidere besluttet, at nedsætte prisen til kr. 800,- for alle ansøgere.
Hvis I er interesseret i en haltid i vinter, så kontakt snarest muligt Svend Åge Roemer (20619360).

Mange hilsener
Peter RigboltSå er tenisskolen i fuld sving. Der venter nogle spændende dage, hvor de unge poder nok skal få lært en masse god tennis. Gad vide om ikke jeres træner skriver et par velmente ord om jeres indsats ...

4 fine, friske, fornøjelige tennisdage med fremtidens unge er netop afsluttet.
22 glade børn - hovedsageligt fra egen klub - deltog.
Trods dystre vejrudsigter lykkedes det at få de første 3 dage på grus og den sidste dag i Vordingborghallen grundet meget våde baner i formiddagstimerne.
For at få en tennisuge til at lykkes kræves der hjælp fra mange sider.
Klubbens fotograf, Svend Åge, havde lagt filmrullen i og fik som i kan se taget et godt gruppebillede.
Gine fik lavet en god frugtordning med Kvickly.
Peter fik lavet en halordning med kommunen i tilfælde af regn og bakkede op. Hjørdis og Grethe sørgede for at væskebalancen kom i orden, bragte frugten i tern, dækkede bord, opvask, støvsugning, samarittervagt osv. Blæksprutteordning!
Per Andersen og Lollands Bank sørgede for flotte trøjer og drikkedunke til alle børn.
Lee og Emiliano var nogle fantastiske trænerassistenter, som gjorde trænerarbejdet for Janne og mig relativt nemt.
DGI ved Tim og Camilla, som laver alt det administrative arbejde. Derfor:
Tak til alle jer for en stor støtte. Tak til forældrene for lån af nogle skønne unger samt mange forældres rosende kommentarer.
Tak til klubbens medlemmer for overbærenhed i disse "larmende" dage.
Håber jeg er kommet omkring med alle velfortjente roser.
Med håbet om en god sommer med flittig brug af banerne.
På vegne af din tennisklub
Erling Juel Nielsen

Billede kan ses i større størrelse her


Boldmaskinen …

… står i mødelokalet i klubhuset sammen med en kasse bolde fra Barolo sidste år.
Den kan bruges af alle over 16 år, hvis man udviser almindelig omhu – det er en maskine.
Dvs.: stå aldrig foran maskinen når den kører. Prøv aldrig at rette på bolde i rummmet på maskinen, når den kører!
For at maskinen fungerer nogenlunde optimalt, er det en betingelse, at alle bolde er af samme slags og nogenlunde af samme alder. Dvs du kan IKKE bruge alm. gule bolde sammen med bolde med grøn plet. De vil lande vidt forskellige steder.
Er du i tvivl om brug af boldmaskinen, er du eget velkommen til at kontakte eet af bestyrelsens medlemmer. Der er el-kontakt på den nordlige banehalvdel for hver anden bane på hele anlægget.
Boldmaskinen er fælles investering, og skulle derfor gerne være til fælles gavn og glæde. Husk at sætte den på plads sammen med forlængerledning og bolde - om nødvendigt i rengjort stand.
God fornøjelse.

VTK


Formandens sommerdrøm

Søndag den 11. juni var enhver tennisformands drøm. Solen skinnede fra en skyfri himmel med ikke særlig meget vind. Banerne var spillet til og kunne vandes med vores nyrenoverede vandingsanlæg. Seks ud af syv baner var optaget hele eftermiddagen. Der var trænerkursus i DGI-regi på to baner med deltagelse af tre trænere fra VTK. Der var drop-in på to baner under ledelse af Inger Drachmann. To af vores bedste spillere var på bane tre, og to af vores ivrige motionister (Per og Morten) kæmpede engageret på bane seks. Henad eftermiddagen var der to mixdoubler igang med nogle af vores aktive seniorer. Og da trænerkurset sluttede kl. 17 overtog en familie med far, mor og to døtre bane ét. De to piger gav en opvisning i god tennis.
Men drømmen var virkelighed.

Peter Rigbolt


Idræt på Slotstorvet

VTK deltog selvfølgelig i idrætsfestivalen på Slotstorvet og ruinterrænet som en del af årets første kulturnat. Mindst 100 børn, unge og ældre fandt vej til vores stand.
Vi fik i bogstaveligste forstand vist flaget. Mange var meget nysgerrige og nogle af disse efterspurgte et introforløb i juni. Dette kunne vi ikke love. Vi håber, de stadig har gejsten om et år. Men en fantastisk smuk og god aften.

Erling


Afslutningsturnering for nye medlemmer

Torsdag d. 2. Juni gennemførte Grethe og jeg en afslutningsturnering og efterfølgende beskedent, men hyggeligt traktement i klubhuset. 34 deltog i spisningen. Hver en plads var besat- pragtfuldt! Og endnu en gang nød vi godt af Pernille og Flemmings gode og rigelige salatblanding samt Bettinas salatskål. Tusind tak.
Der blev spillet "BAROLO" på 7 baner med spillerhjælp og dommerhjælp fra Peter, Ole, Grethe, Margit, Jytte, Erik og Tony.
25 ny/ nyere medlemmer var mødt frem denne smukke torsdag aften. 6 nye havde med beklagelse og ærgrelse meldt afbud til afslutningen.
Det blev en strålende aften på og uden for banerne. Vores kasserer var et stort smil og formanden strålede om kap med sit bestyrelsesmedlem. Vi fik givet en masse praktiske informationer om VTK og tennisspillet.
Alle nye synes, de er blevet godt modtaget af alle i klubben.
Gid dette vil fortsætte. Pas godt på vore nye medlemmer.
Som tovholder på projektet kan jeg kun sige, at jeg har nydt benarbejdet for at skabe opmærksomheden om vort tiltag i marts og april. Mange i klubben har gjort et kæmpe arbejde for at få budskabet kendt. Tak til alle, der har hjulpet.
Spændt var jeg, om vores indsats ville bære frugt. Ville der komme nogen til vores  "tennissportens dag" d. 29. april? Vi blev overrændt i 4 timer af børn, unge og voksne. Det var en kæmpe glæde for os alle.
Hver mandag og torsdag i maj har flere end 20 hver gang deltaget i træningen. For mig og mine medhjælpere har det været en stor fornøjelse at arbejde med disse søde entusiastiske voksne.
Tak for jeres måde at være på.
Jeg glæder mig til fortsat samarbejde.

Mvh
Tovholderen


DGI 60+ tennisstævne

20 tennisglade mænd og kvinder fordelt på 4 klubber der alle udtrykte stor begejstring for arrangementet: kampene, de gode baner, den rare atmosfære og endelig 3.halvleg med sild, snaps, smørrebrød og højt humør, som billederne ikke kan skjule. Mange har allerede tilmeldt sig det næste stævne, som finder sted d. 16. Juni.
Kun 28 kan deltage ved hvert stævne. Tak til Lollands Bank og Per Andersen for levering af de mange flotte sponsorpræmier ved stævnet.
Lollands Bank er ligeledes meget rundhåndede ved sommerens tennisskole for ungdom i uge 26. Banken leverer flotte t-shirts til alle deltagerne.

Mvh
Grethe og Erling


Torsdagens voksenintroduktion

Vi var i torsdags over 20 nye voksne fordelt på 2 hold. Alle glæder sig over at slå til den drilske bold. Glæden efter spillet er også god. I torsdags medbragte Bettina en masse kager. Flemming og Pernille havde overskud af frisk frugt. Tak til giverne og tak til jer alle for det gode humør, I disker op med hver gang. Det er en fornøjelse for Grethe og mig samt de mange forskellige medhjælpere: Margit, Tony, Hans Erik, Else, Jytte og Erik, at møde denne gejst.

Torsdag d. 1. juni håber jeg, at se jer alle til en "velkommen i klubben" - turnering med efterfølgende råhygge og en masse nye informationer, om de videre muligheder som medlem af VTK.

Mvh
Erling-tovholder


Nyt net over slagmuren

Flere medlemmer har i lang tid efterspurgt et nyt og højt net over slagmuren, så ikke alle topspundne bolde røg ind i krattet bag muren. Det er nu lykkedes med et forhøjet net. Bestyrelsen sender mange, mange tak til Jan, Manfred og Per som har stået for det praktiske arbejde med monteringen!
God fornøjelse til alle.

Peter Rigbolt
formand


Stine Beck Petersen nyt bestyrelsesmedlem

På den ekstraordinære generalforsamling den 11. maj blev Stine Beck Petersen valgt til VTKs bestyrelse som sekretær med akklamation. Trods sin ungdom har Stine alsidig og lang erfaring med tennis i VTK både som turneringsspiller og ungdomstræner, og bestyrelsen glæder sig til samarbejdet med hende.

Peter Rigbolt
formand


Tak til hele holdet, der var med til at klargøre baner og klubhus til vor standerhejsning på lørdag den 22.4 kl 14.00.
En speciel tak til de juniorer, der mødte op og var med i aktiviteterne.
Vi mangler kun ganske lidt - der er fuld tryk på at renovere vandingsanlægget og der vil løbende blive foretaget forbedringer af hele området. Stor tak til Vordingborg Kommune for velvilligheden! Nyt net og klargøring/maling af slagvæggen samt andre forbedringer vil blive gjort i foråret.


Tennissportens Dag i VTK

Søndag 29/4 havde vi Åbent Hus med mulighed for at afprøve tennis og høre om vores introduktionstilbud til både voksne og ungdom. Vejret var heldigvis med os, og vi havde omkring 50 gæster i løbet af eftermiddagen, som var brændende interesseret i at prøve og komme igang med tennis. Her var børn fra 5-6 år op til senior 60+. På et stykke af dagen var der liv på alle syv baner dels med vores gamle medlemmer og dels nye, som muntrede sig med tennislege og spil med bløde bolde.
25 voksne og en del juniorer meldte sig til vores introduktionstilbud i maj måned med 8 gange træning, ketcher og drop-in om søndagen kl. 14.00.
Vi må alle bakke op om, at disse børn og voksne får indfriet deres store forventninger og tegner et reelt medlemsskab, når maj måneds introduktion er slut. Det bliver dejligt, at møde de nye spillere på banerne, og der er plads til endnu flere til træningen for voksne mandag og torsdag og for juniorer tirsdag og torsdag.

Peter Rigbolt


Formanden informerer

Voksenintroduktion 2017
I samarbejde med DGI og DIF deltager Vordingborg Tennisklub i projektet ”Bevæg dig for livet” med emnet Voksenintroduktion. Vi vil gerne udbrede interessen for tennis til voksengruppen. Vi tilbyder medlemskab i maj måned, otte timers tennistræning samt en gratis ketsjer ved indmeldelse i klubben. Alt dette for kun kr. 200. Ved indmeldelse i VTK fratrækkes de 200 kr. i kontingentet. Begyndertræningen påbegyndes mandag 1. maj kl. 17.00.

Juniorintroduktion 2017
Vi tilbyder juniorintroduktion i maj måned med medlemskab, otte gange træning samt gratis ketsjer ved indmeldelse i klubben for kun kr. 200. Beløbet fratrækkes kontingentet ved indmeldelse i VTK.
Der er juniortræning tirsdag og torsdag kl. 16.00 – 17.30 – otte uger i foråret og otte uger i efteråret. I alt 32 x træning for kun kr. 100,-. Første træningsgang er tirsdag den 2. maj.
Der er sommertennisskole i samarbejde med DGI i uge 26 mandag – torsdag.

Bestyrelsen
På generalforsamlingen blev Anette Mørkeberg valgt til næstformand. Vi byder hende velkommen til samarbejdet i bestyrelsen. Hun vil være på banen snart efter en kortere sygemelding. Næste bestyrelsesmøde er 22/4 efter standerhejsningen.

Livet på banerne
I sæsonen 2016 oplevede vi øget liv på tennisbanerne. Det håber og regner vi også med i 2017 med den planlagte junior- og voksentræning, Barolo, VTK-open, holdkampe i regi af SLTU og DGI, klubturnering, 60+ stævner, tennisskole samt mange mere eller mindre faste aftaler medlemmerne imellem.
På gensyn til klargøring 18/4, standerhejsning 22/4 og Tennissportens dag 29/4.
Udover hjemmesiden og e-mailservice kan du finde VTK på facebook, hvor du også finder vores folder. Stine Beck Petersen er facebook-redaktør.

Peter Rigbolt

Hvis du vil printe de mange "forårstegn", kan du downloade dokumentet som Word fil - KLIK HER


Er du blød i bolden?

I ungdomsafdelingen bruger vi 3 typer bløde bolde: gule bolde med orange farver, gule bolde med røde farver og gule bolde med en grøn tekst: Academy eller grøn prik.
Disse bolde skal være "bløde i bolden". Når du støder på en bold med denne beskrivelse, så send den under ingen omstændigheder ud i skoven til hundeejernes glæde. Læg dem i kassen inde på kontoret mærket: ungdomsbolde.

Dernæst:
Når dine egne bolde - af ethvert mærke - bliver bløde og tjenlige til din kassering, så læg dem i den anden kasse på kontoret mærket : skolebolde.
Vi har et glimrende samarbejde med byens skoler. Lærerne og eleverne bliver jublende glade, når jeg som en anden julemand kommer på besøg med en stor spand af vore "bløde bolde".

Mvh
Erling Juel Nielsen


Boldmaskinen …

… står i mødelokalet i klubhuset sammen med en kasse bolde fra Barolo sidste år.
Den kan bruges af alle, hvis man udviser almindelig omhu – det er en maskine.
Dvs.: stå aldrig foran maskinen når den kører. Prøv aldrig at rette på bolde i rummmet på maskinen, når den kører!
For at maskinen fungerer nogenlunde optimalt, er det en betingelse, at alle bolde er af samme slags og nogenlunde af samme alder. Dvs du kan IKKE bruge alm. gule bolde sammen med bolde med grøn plet. De vil lande vidt forskellige steder.
Er du i tvivl om brug af boldmaskinen, er du eget velkommen til at kontakte eet af bestyrelsens medlemmer. Der er el-kontakt på den nordlige banehalvdel for hver anden bane på hele anlægget.
Boldmaskinen er fælles investering, og skulle derfor gerne være ti fælles gavn og glæde. God fornøjelse.

VTK

 


 

HUSK!!

Sørg for at afllevere din mail adresse til klubbens kasserer.
Alle betalende medlemmer får vigtig information udsendt på mail direkte.
Har du rettelser til dit tlf. nummer eller vil du slettes af listen, kan du skrive en rettelse her.

KLIK HER

 


DGI TENNIS?

Er du /I interesseret i at spille double blandt andre mod lokale tennisklubbers hold (2 kvinder og 2 mænd pr. hold)? DGI's aldersgrænser er 35+ eller 60+. Tilmeldingsfrist 7. maj 2018. Kontakt Ole Skovlund, tlf.; 2099 3127 / 5537 3127.


BRUG NETBANK!

Brug NetBank til indbetaling af kontingent til klubben.
Kontonummer i
Lollands Bank:
6220-0002012373


MobilePay: 74053

Tennisklubben har fået nyt nummer til Mobile Pay: 74053. Husk at anføre navn på indbetaler. Det er IKKE et telefonnummer men et kontonummer. 
Det gamle nummer nedlægges den  15.9.2017.

Venlig hilsen
Ole Pedersen
Kasserer


NYT FRA
BESTYRELSEN:

-Nøgle til klubhuset fås ved henvendelse til kassereren Ole Pedersen, tlf.: 30452429; der erlægges et depositum.

Ikke medlemmer af tennisklubben kan benytte banerne mod betaling af kr. 100 for 1½ time.
Gæster der spiller med et medlem af klubben skal betale kr. 25 pr. kamp
Pengene kan betales via mobile pay 74053.
Eller indsættes på klubbens konto i Lollands Bank
Konto nr. 6220 2012373

-gæster, der er medlem af en anden tennisklub, kan lejlighedsvis spille gratis sammen med et VTK klubmedlem.

-regler for reservation af baner kan læses her


FOTO-ARKIV

Forårs-Cup 2008
Klubmesterskab 2008
Standerhejsning 2009
Standerhejsning 2010
Klubmesterskab 2010
Standerhejsning 2011
Barolo forår 2011
Juniorstævne 2011
Klubmesterskab 2011  Sommerturnering 2013
Standerhejsning 2014
Sommerturnering 2014
Standerhejsning 2015 Standerhejsning 2016
Standerhejsning 2017