Tilbage til Bestyrelse

Ansvarsområder

Ansvarsområder for bestyrelsesmedlemmer
i Vordingborg Tennisklub 2016

Formand (Peter Rigbolt)
Varetager den overordnede kontakt til Vordingborg Kommune, DTF, SLTU og DGI.

Forbereder og leder bestyrelsens møder i samspil med den øvrige bestyrelse.
Varetager kontakten til DTF og SLTU vedrørende holdturneringer.
Varetager børneattester på VTKs vegne.
Uddelegerer henvendelser og sager til behandling af bestyrelsens medlemmer samt udvalg.
Træffer ad-hoc-beslutninger i dialog med berørte bestyrelsesmedlemmer, udvalg og menige medlemmer.
Formidler informationer til VTKs hjemmeside samt til email-service.

Næstformand (Anette Mørkeberg)
Træder i formandens sted ved dennes forfald.

Deltager i formandskabets opgaver efter aftale med formanden.
Varetager opsøgning af sponsorer.
Varetager kontakten til interne turnerings- og festudvalg.
Indkøb af rengøringsmidler samt diverse husholdningsartikler.
Formidler information til VTKs hjemmeside samt til email-service.

Kasserer (Ole Pedersen)
Ajourfører medlemskartoteket løbende med ind- og udmeldelser.

Ajourfører nummertavlen i klubhuset .
Opkræver kontingent ved udsendelse af mail til alle medlemmer med beløb og kontonummer, fremsende rykkere.
Deltager i fordelingen af haltimer og opkræver vinterkontingent.
Opkræver betaling for motionist- træning. 
Indberetter og søger om medlems- og lokaletilskud til Vordingborg kommune om efteråret.
Fremsender dokumentation og bilag vedr. medlems- og lokaletilskud til Vordingborg kommune om foråret.
Indberetter medlemstal til DTF og DGI.
Fremsender indbetalingskort til sponsorer.
Udbetaler godtgørelser til trænere og indberetter evt. til skat.
Overfører udlæg til fortæring ved holdkampene.
Betaler indkomne fakturaer og fører kassebog.
Formidler information til VTKs hjemmeside samt email-service.

Baneformand (Anne Sophie Ahrengot)
Koordinering af reparationer og vedligeholdelse ude og inde på VTKs område.

Indkøb af materiel til klargøring af baner.
Kontakt til Vordingborg kommune og entreprenøren vedr. forårets klargøring af tennisbanerne. 
Tennisbanernes vedligeholdelse sommeren igennem.
Tilsyn af hus sommer og vinter herunder rensning af tagrender samt åbne og lukke for vand.
Forberedelse af standerhejsning samt afholdelse af arbejdsaften til klargøring.
Deltager i møder i Teknisk forvaltning i Vordingborg kommune.
Formidler information til VTKs hjemmeside samt email-service.

Sekretær (Stine Beck Petersen)

Varetager VTKs hjemmeside med uploading og vedligeholdelse.
Referent i forbindelse med møder herunder generalforsamling og bestyrelsesmøder samt ved afviklingen af holdkampe.
Udsender mails til medlemmer ved hurtige/vigtige nyheder.
Opdaterer sociale medier på VTKs vegne.
Deltager i introtræningsforløb for nybegyndere i VTK.
Primus motor i forbindelse med mindre turneringer og arrangementer i sæsonens forløb.
Formidler informationer til VTKs hjemmeside og email-sevice samt input til design.

Suppleant (Janne Bagger Lejre)
Kontaktperson til DGI.

Medlem af ungdomsudvalget.
Bestyrelsens kontakt til ungdomsudvalget.
Varetager ad-hoc-opgaver.
Formidler informationer til VTKs hjemmeside samt email-service.

Suppleant (Svend Åge Roemer)
Varetager banereserveringsplaner – tryk og isætning.

Søger og forhandler med Vordingborg kommune om haltimer.
Sørger for hallernes åbning og lukning herunder evt. nøgler.
Deltager i tildeling af haltider til ansøgere.
Fotografering ved begivenheder i klubben.
Bistår baneformanden med dennes opgaver.
Deltager i gruppen omkring boldmaskinen.