Bestyrelsens beretning 2021

 CORONA ELLER EJ

I 2020 skrev bestyrelsen i beretningen, at vi også håbede på spænding i sommersæsonen. Dengang havde vi ingen anelse om, hvilke ændringer, der ville komme. Allerede i marts måned 2020 blev der lukket ned for indendørs tennis. På det tidspunkt kunne vi ikke forestille os, at vi her et år efter ville være i nogenlunde samme situation på grund af forholdsreglerne for at undgå smitte. Vi har i hele året måttet handle i forhold til regler og anbefalinger fortolket af DGI og DTF. Alligevel kunne vi begynde udendørssæsonen allerede sidst i april – dog uden at måtte benytte klublokale, toilet og omklædningsrum. Vi måtte heller ikke forsamles på anlægget før og efter spil, hvilket begrænsede sociale aktiviteter såsom Barolo og veteranstævner. Det var dog muligt at komme i gang med tennis modsat indendørsidrætter. Det er et paradoks, at vi alligevel tennismæssigt stort set har haft en ganske fin sæson. Flere medlemmer har meldt sig og været meget aktive. Udover vores gode tennistilbud har det givetvis haft betydning, at udendørs tennis var én af de idrætter, som kunne dyrkes med hensyn til afstand og forsamlingsregler. Vi har i 2020 fået 40 nye seniormedlemmer og 22 har meldt sig ud, så vi er nu 138 seniorer. Vi har fået 18 nye juniorer og 22 har meldt sig ud, så vi er nu 41 juniorer. I alt er der nu 179 medlemmer i VTK. Flere af de nyindmeldte er i den aldersmæssige mellemgruppe, som vi også efterlyste i sidste års beretning.

INTRODUKTIONSFORLØB OG TRÆNING

I år har vi ikke haft en vækstaftale med DGI indenfor Bevæg dig for Livet, men vi har brugt vores erfaringer fra de seneste tre år i relation til introduktionsforløb for seniorer og juniorer. Vi har i 2020 tilbudt nyindmeldte otte gange gratis træning i maj måned med henblik på at komme godt i gang med tennis og lære andre at kende i forhold til spilaftaler. Alle fik en gratis prøvetime. Efter introduktionen blev juniorerne tilbudt træning og sammenspil to gange om ugen resten af sæsonen. I uge 27 gennemførte vi en succesrig tennisskole med 22 deltagere under ledelse af Janne Lejre og Stine Beck. Seniorerne blev tilbudt et nyt træningsforløb før sommerferien og et forløb efter. Der har været god opbakning til disse forløb, og de har medvirket til meget liv på banerne gennem hele ugen. Finn Morgenstjerne har stået for denne træning og Johannes Hemmingsen har haft et hold for de bedste af juniorerne og endvidere et hold for de 6-10-årige. Det har været en fornøjelse at se disse små mennesker på tennisbanen. Bestyrelsen har valgt at bruge relativt mange ressourcer på træningsforløb, idet det er sjovere at spille tennis, når man mærker at noget lykkes i samspillet med andre. Sandsynligheden er også større for, at man fortsætter med at være medlem af VTK.

 

 

TENNISBANER OG ANLÆG

I marts måned 2020 havde vi på anlægget et møde med driftsleder Michael Kornbech, Vordingborg kommune om vores ønsker til en to-do-liste på mindst 14 punkter. Kornbech var meget forstående overfor alle punkter, men understregede, at det var et spørgsmål om økonomi. Det endte med, at alle baner blev nødtørftigt klargjort på trods af vores påpegning af en nødvendig opretning af bane 3 og 4. Ud af vores ønskeliste har vi fået beskåret enkelte af træerne over baner og klubhus. Vi har selv haft hyret én af vores tidligere entreprenører til at efterse og udbedre nogle underlige lunker på banerne. Der opstår hulrum under banerne givetvis i forbindelse med skifte mellem fugt og tørhed. Seks ud af vores 7 baner har dog været spilbare det meste af sæsonen. En stor tak til en gruppe medlemmer, som efter sommerferien foranstaltede en stor opretning af bane 1 og 6 med materialer finansieret af VTK. Meget nødvendigt fordi vi har haft flere dage, hvor alle baner var optaget. Hele vores tennisanlæg har behov for en grundlæggende renovering, men det er givetvis omsonst at kaste flere penge ned i hulrummene under banerne. Ét af de påtrængende problemer er, hvor der så kan spilles tennis, mens man etablerer nye tennisbaner et andet sted? Det koster kr. 250.000 at renovere en tennisbane.

KLUBHUS

Som alle medlemmer har bemærket, så er hele klubhuset blevet malet både ind- og udvendig. Det var meget nødvendigt, og det har livet gevaldigt op. En meget stor tak til initiativtagerne og de udførende. Vi har også et nyt logo stående klar til ophængning på gavlen. Det må komme sammen med den sidste finish efter malingen, når klubhuset åbnes til den nye sæson. Vi har i alt i 2020 investeret i alt kr. 120.000 på renoveringer på klubhuset, så det fortsat kan være en attraktiv ramme for samvær før og efter spil. Vi har fået etableret elektronisk låsesystem og banebooking. Herrernes baderum er renoveret og der er opsat nye brusere. Endvidere er den utætte skotrende renoveret og den indvendige råd udskiftet med nyt træ.

SAMSPIL OG TURNERINGER

Begrænsninger i forbindelse med forsamlinger forsinkede også turnerings- og stævneaktiviteter, men da der blev lempet i juni måned kunne vi igangsætte flere af vores traditionelle aktiviteter. Barolo kom længe ventet i gang den 8. juni under ledelse af Erik Møller og Gitte Mehlsen. Henover sæsonen var der gennemsnitlig 24 deltagere. Så alle baner var flot besat. Det samme gjaldt 60+-stævnerne under ledelse af Grethe og Erling. Der har været afholdt to stævner med deltagere fra de omkringliggende klubber. Inger har med hjælpere igen haft drop-in søndag eftermiddag med 16-18 deltagere – et mødested for træningsmakkere. Lørdag den 26. august havde initiativtagere arrangeret miniturnering om eftermiddagen samt spisning og fest om aftenen. Det var en succes med 40 deltagere; og vi fik indviet VTKs nye gasgrill. Vi har haft tre hold i DGIs holdturnering – to 35+ og ét i 60+. Det var nye spillere i holdturneringssammenhæng, som udgjorde de to 35+-hold. Endvidere har vi haft et Tennis Øst-hold i Veteran 40+ 2. division, som har vundet sin række og rykker dermed op i 1. division. Oprykningen gør det ekstra vigtigt, at vi har nogle gode, reglementerede baner til hjemmekampe.

INDENDØRS

Bestyrelsen og frivillige har arbejdet på at skabe så mange aktiviteter indendørs som muligt i vintersæsonen. Men de blev stoppet tidligt på efteråret, da hallerne blev lukket på grund af smitterisiko. Vi har som sædvanlig udbudt haltimer, og alle ansøgere har fået opfyldt deres ønsker på nær to hold, som måtte rykke en halv time. Alle er blevet tildelt 1½ time, og der er i alt tilmeldt 41 seniorer. Vi har haft træning på stor bane med Jesper Dalberg søndag formiddag. Der har deltaget 7 seniorer og to juniorer. Vi har haft skumtennis på Panteren for de 6-10-årige og deres forældre. Erik Møller havde konkrete planer om indendørs skum-Barolo i Iselingehallen søndag eftermiddag, og mange medlemmer var interesserede. Vi må håbe på igangsætning næste vintersæson.

FREMTIDEN

Bestyrelsen har fornyet vækstaftalen med DGI i forbindelse med projektet Bevæg dig for Livet. Her skal bestyrelsen og frivillige tilbyde indhold, som kan fastholde den gode udvikling i VTK. I den forbindelse håber vi på at gennemføre Tennissportens Dag den 8. maj. Bestyrelsen fremlægger på generalforsamlingen et forslag til nye vedtægter, som blandt andet lægger op til at ansvarliggøre udvalg omkring udviklingsprojekter samt udvide bestyrelsen til syv medlemmer. I forbindelse med generalforsamlingen træder følgende medlemmer ud af bestyrelsen: Suppleant (Svend Åge Rømer), bane- og klubhusformand (Anne Sophie Ahrengot), kasserer (Ole Pedersen), næstformand (Annette Mørkeberg) og formand (Peter Rigbolt). I henhold til de foreslåede nye vedtægter skal der derfor nyvælges seks medlemmer til bestyrelsen.

Hjertelig tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for en stor og mangeårig indsats, som har bragt VTK i en medlems- og aktivitetsmæssig god gænge. Det har været en fornøjelse at være bestyrelsesmedlem i VTK for alle de dejlige mennesker og verdens sjoveste spil.

På bestyrelsens vegne

Peter Rigbolt.

Februar 2021.