Formandens beretning 2021

Formandens beretning til generalforsamlingen i Vordingborg Tennisklub 2022

2021 har været et spændende år i VTK – en helt ny bestyrelse skulle finde fodfæste og forsøge på bedste vis at implementere nye idéer, uden at tage munden for fuld. Vi besluttede at lave et Åbent Hus lidt tidligere end Tennissportens dag, da den først lå inde i maj måned. Det blev en kæmpe succes, med mange flere besøgende end vi havde turde håbe på, og resultatet blev en masse nye medlemmer. Vi startede 2021 med 179 medlemmer og sluttede året med 267, og med et frafald på 40 gamle spillede ender vi året med over 120 nye ansigter. Især er det værd at bemærke at vi har fået en del nye og meget energiske ungdomsmedlemmer – dejligt at der også kommer liv i den aldersgruppe igen. Vores håb er jo selvfølgelig at de fleste af alle de nye er blevet så glade for tennissporten og ikke mindst vores hyggelige klubliv, så de ønsker at fortsætte i 2022.

Introduktionstilbud og træning

Vi har haft en vækstaftale med DGI indenfor Bevæg dig for Livet og tilbudt nye medlemmer otte gange gratis træning og mentortræning i maj måned med henblik på at komme godt i gang med tennis og lære andre at kende i forhold til spilaftaler.

Vores trænerteam har i 2021 bestået af Johannes Hemmingsen, Jonas Andersson og René Lund. De har sørget for at give den bedst mulige træning og intro til tennis til alle aldersgrupper og niveauer og privattimer til dem, der ønskede dette. Derudover er der en håndfuld frivillige medlemmer, der i samarbejde med Erling og Lars har sørget for mentortræning for de nye. Formålet med mentortræning er at give de nye medlemmer mulighed for at møde andre nye og få etableret spilaftaler udover træningslektionerne og derudover lære alle spillets facetter.

Desværre må vi undvære Jonas og René i 2022, da de begge har fået fuldtidstræner jobs i henholdsvis Allerød og HIK tennisklub. Tillykke til dem begge. Den nye trænerplan for 2022 er ved at være på plads og meldes ud snarest muligt.

Tennisbaner og anlæg

Efter aftale med Kommunen har HP Tennis klargjort vores baner, som de plejer. Derudover har kommunen også sørget for at bane 7 er blevet genoprettet på ny, så den har stået skarpt hele efterårs sæsonen. Hans Erik har stået for at rette bane 3 op, imens Erling og Jonas har taget sig af bane 4 – det betød at vi samlet set har haft samtlige baner i spil i 2021. Vi er jo voldsomt udfordret af at vores anlæg synker, derfor er det nødvendigt med denne ekstra indsats. Tak til Jer alle.

Vi har i nogle år manglet ordentlig vejvisning til vores anlæg, men vi har her i vintersæsonen fået bekræftet fra kommunen at der er bestilt et nyt skilt, der bliver sat op ved indgangen fra Færgegaardsvej så snart det er færdigt.

Aktiviteter

I 2021 har vi haft 5 hold tilmeldt holdturnering. + 40 holdet har i 2021 været oppe og kæmpe i 1. division, det var en stor mundfuld og holdet er i 2022 tilbage 2. div. +50 holdet blev samlet igen og spillet en masse gode og ligeværdige kampe igennem sæsonen. 2 mixhold der sidste år var tilmeldt DGI blev tilmeldt Tennis Øst. De 2 hold har også haft en masse gode kampe og ikke mindst efterfølgende hygge. De spiller på hverdagsaftener og hjemmeholdet sørger for mad efter kampene. Sidst men ikke mindst har Ungseniorholdet under 25 år har spillet om søndagen og fået gode erfaringer med kampe mod andre klubber.

Alle holdene fortsætter som udgangspunkt i 2022, og derudover har vi tilmeldt et rent herrehold og et rent damehold i divisionerne, som bliver klubbens nye 1. hold.

Barolo under ledelse af Erik Møller og Gitte Mehlsen har endnu et engang haft et forrygende år, med stor tilslutning. For mange medlemmer er Barolo ugens højdepunkt hvor man mødes gode ligeværdige kampe og hyggeligt samvær.

Det samme gjaldt 60+-stævnerne under ledelse af Grethe og Erling. Der har været afholdt 4 stævner med deltagere fra de omkringliggende klubber. Alle stævnerne har været fuldt booket og fortsætter i 2022. Inger har med hjælpere igen haft drop-in søndag eftermiddag – tilslutningen var dog ikke så stor sidst på sæsonen.

Som afslutning på foråret blev der igen i år afholdt hyggeturnering og fest hvor Steffen styrede turneringen med hård hånd og vores festudvalg Bettina og Michael sørgede for mad og hyggelige rammer til mange hyggelige timer efterfølgende.

Johannes har arrangeret klubmesterskab, hvor de indledende kampe blev spillet fra Maj og sluttet med en hyggelig finaledag i september.

Indendørs

Vi har som sædvanlig udbudt haltimer til vinteren 21/22, og Ulrich har på bedste vis fået fordelt timerne ud fra 1. og 2. ønsker.

Jonas afholder træning på stor bane i Vordingborg hallen søndag formiddag – tilslutningen til træning var så stor, så der også blev lagt et hold torsdag aften.

Tirsdag er der skumtennis på Panteren, med frit spil. Skumtennis er sjovt og en god mulighed for at spille sammen på tværs af flere niveauer. Ungdomsspillerne går til skumtennistræning på Panteren om onsdagen.

Erik Møller afholder indendørs skum-Barolo i Iselingehallen søndag eftermiddag, så der er mange muligheder for at holde sig i gang til den kommende sæson.

Fremtiden

Kommunen har igen i år lovet at genoprette en af vores baner og i år bliver det VTK´s mest brugte bane, bane 1 der står for tur. Som I måske har lagt mærke til, så hælder bane 1 en del ned mod klubhuset. Da HP tennis ikke har tid til denne genopretning inden sæsonstart, så har vi valgt at det først skal ske i sommerferien, hvor der er knap så meget tryk på anlægget.

Bestyrelsen arbejder fortsat på mulighederne for et nyt anlæg. Der er ikke så meget at berette på nuværende tidspunkt, men det er vigtigt for bestyrelsen at vores medlemmer ved, at vi ikke vil gå på kompromis. Uanset hvor der plads til et nyt anlæg, så skal vi have plads til at dyrke det fællesskab vi har i VTK.

Erling har overtaget baneformandsposten og vil sammen med Grethe sørge for den ugentlige rengøring af klubhus og pleje af vores anlæg i 2022.

VTK vil igen i år deltage i Tennissportens dag, det bliver d. 30. april 2022. Vi håber på en masse besøgende og en succesfuld sæson 2022.

På bestyrelsens vegne

Formand, Stine Beck Petersen