Formandens ord

Ny sæson – Ny bestyrelse – Nye tiltag

Foråret 2021 banker på døren og efter et år hvor de fleste har været lukket en del inde på deres egen matrikel, så trænger vi vist alle til at komme ud og dyrke lidt motion og nyde noget socialt samvær.

2021 er stadig præget af Corona, i VTK har det betydet en mindre forsinkelse på Generalforsamlingen, men som I har kunne læse, så er den nu afholdt og en ny bestyrelse er valgt. Jeg vil i den forbindelse gerne sende en stor tak til hele den afgående bestyrelse. I har lagt et kæmpe stykke arbejde igennem en lang årrække og det kan vi kun være meget taknemmelige for. Velkommen til den nye bestyrelse, som består af: Stine Beck Petersen, Lars Vestergaard, Ulrich Fredskov, Christian Brorsen, Erling Nielsen, Jonas Anderson og Johannes Hemmingsen. Derudover har Hans Erik Hougaard har meldt sig til posten som anlægsansvarlig. Den nye bestyrelse er i fuld gang med forberedelserne til den nye sæson. Vi holder selvfølgelig fast i en masse af de gode aktiviteter som har været kendetegnet for VTK de senere år, men der er også nye idéer på tegnebrættet!

HP Tennis forventer at have klargjort vores baner lige efter Påske, så vi har besluttet at afholde Standerhejsning lørdag d. 10. april kl. 13.00 og håber at banerne efterfølgende er klar til spil, så der igen bliver liv på anlægget. Som alle nok ved, har vi udfordringer med at banerne synker og derfor kræver mere end en almindelig klargøring. Vordingborg Kommune har lovet at de her i foråret istandsætter bane 3, som er den der er mest medtaget. Det betyder at bane 3 er lukket indtil ca. midt i maj. Bane 4 har i de forgangne uger haft besøg af 2 tryllefeer (Erling og Jonas), der har rettet op på banen, som bane 1 og 6 blev det i efteråret. Tak for indsatsen begge 2!

Den afgående bestyrelse indgik aftale med DGI om et udviklingsforløb i slutningen af 2020 – dette forløb fortsætter mellem den nye bestyrelse og DGI. En af DGI´s gode idéer omkring et fantastisk foreningsliv er, at afholde åbne bestyrelsesmøder. Hvis Corona tillader det, vil vi i løbet af året afprøve dette. Håbet er at alle medlemmer kommer til at føle et større ejerskab til klubben, komme med ris og ros og nye idéer.

Derudover har vi skrevet vækstaftale med DGI, som betyder at vi igen kan tilbyde nye medlemmer et introtilbud, spil og træning i maj, til kr. 250,- incl. 4x træning og 4 x spil med mentorer, næsten to håndfulde ”gamle” medlemmer har allerede meldt sig som mentor, skulle andre have lyst til at hjælpe til, så kontakt Erling Nielsen. Ønsker de nye efter maj at melde sig ind, så får man en ny tennisketsjer, så der er god mulighed for at komme i gang.

Vi afholder Tennissportens dag/ Åbent Hus lørdag d. 8.maj kl. 12-16. Her håber vi at en masse nye vil slå vejen forbi vores baner, prøve tennisspillet og mærke den hyggelig atmosfære der er på anlægget.

På Generalforsamlingen besluttede vi et par ændringer i kontingenterne. Juniorkontingent er ændret til Ungdomskontingent og gælder nu for 6-25 år. Prisen er uændret, 500 kr. for en sæson. Seniorkontingent fortsætter uændret, 1150 kr. Som noget nyt tilbyder vi i år Familiekontingent, det betyder at en husstand med max. 2 seniorer + børn under 25 år, kan tegne et samlet kontingent på 2300 kr. (kan ikke benyttes sammen med introtilbuddet). Familiekontingent har været efterspurgt i en del år og nu har vi besluttet at afprøve det. Derudover bliver det muligt at tegne et passivt medlemskab til 150 kr., hvis man ønsker at have stemmeret ved Generalforsamlingen og deltage i klubbens aktiviteter uden for banerne.

I 2021 har vi 5 hold tilmeldt holdturnering. + 40 holdet (spiller om søndagen), som i 2020 vandt 2. division og dermed skal spille i 1. div. I 2021. +50 holdet er blevet samlet igen og klar til kamp(spiller om lørdagen). 2 mixhold der sidste år var tilmeldt DGI er i år også tilmeldt Tennis Øst(spiller i hverdagene). Og sidst, men ikke mindst, så har vi tilmeldt et Ungseniorhold under 25 år.(spiller om søndagen). Der bliver rig mulighed for at se masse lækker tennis på anlægget.

Vi fortsætter med Barolo om mandagen, OldBoys/Girls om fredagen og Drop In om søndagen og måske der sniger sig et lille socialt arrangement mere ind, i form af spil og efterfølgende grillhygge.

Vi optimerer træningstilbuddene og tilbyder træningshold til de 6-10 årige, 11-15 årige og 16-25 årige. Derudover tilbydes seniortræning både for nybegyndere og øvede. Og skulle man ønske privattræning med en af vores trænere, så står de også klar til at lave aftaler om dette. Vores trænerteam i år består af Johannes Hemmingsen, Jonas Anderson og René Lund. Små præsentationer af trænerne og kontaktmuligheder findes på vores hjemmeside.

Vi håber på en god og spændende sæson, med en masse nye og gamle medlemmer på anlægget. Og det skal nævnes at vi selvfølgelig overholder de restriktioner der foreligger pga. Corona og holder os løbende orienteret om nye retningslinjer. Det kan betyde at det f.eks. bliver nødvendigt med tilmelding til aktiviteter mm. men det holder vi Jer løbende orienteret om.

De bedste ønsker om en god tennissæson 2021

 

På Bestyrelsens vegne

Stine Beck Petersen

Formand

____________________________________________________________________________________________________________________

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Vordingborg Tennisklub 2021

 CORONA ELLER EJ

I 2020 skrev bestyrelsen i beretningen, at vi også håbede på spænding i sommersæsonen. Dengang havde vi ingen anelse om, hvilke ændringer, der ville komme. Allerede i marts måned 2020 blev der lukket ned for indendørs tennis. På det tidspunkt kunne vi ikke forestille os, at vi her et år efter ville være i nogenlunde samme situation på grund af forholdsreglerne for at undgå smitte. Vi har i hele året måttet handle i forhold til regler og anbefalinger fortolket af DGI og DTF. Alligevel kunne vi begynde udendørssæsonen allerede sidst i april – dog uden at måtte benytte klublokale, toilet og omklædningsrum. Vi måtte heller ikke forsamles på anlægget før og efter spil, hvilket begrænsede sociale aktiviteter såsom Barolo og veteranstævner. Det var dog muligt at komme i gang med tennis modsat indendørsidrætter. Det er et paradoks, at vi alligevel tennismæssigt stort set har haft en ganske fin sæson. Flere medlemmer har meldt sig og været meget aktive. Udover vores gode tennistilbud har det givetvis haft betydning, at udendørs tennis var én af de idrætter, som kunne dyrkes med hensyn til afstand og forsamlingsregler. Vi har i 2020 fået 40 nye seniormedlemmer og 22 har meldt sig ud, så vi er nu 138 seniorer. Vi har fået 18 nye juniorer og 22 har meldt sig ud, så vi er nu 41 juniorer. I alt er der nu 179 medlemmer i VTK. Flere af de nyindmeldte er i den aldersmæssige mellemgruppe, som vi også efterlyste i sidste års beretning.

INTRODUKTIONSFORLØB OG TRÆNING

I år har vi ikke haft en vækstaftale med DGI indenfor Bevæg dig for Livet, men vi har brugt vores erfaringer fra de seneste tre år i relation til introduktionsforløb for seniorer og juniorer. Vi har i 2020 tilbudt nyindmeldte otte gange gratis træning i maj måned med henblik på at komme godt i gang med tennis og lære andre at kende i forhold til spilaftaler. Alle fik en gratis prøvetime. Efter introduktionen blev juniorerne tilbudt træning og sammenspil to gange om ugen resten af sæsonen. I uge 27 gennemførte vi en succesrig tennisskole med 22 deltagere under ledelse af Janne Lejre og Stine Beck. Seniorerne blev tilbudt et nyt træningsforløb før sommerferien og et forløb efter. Der har været god opbakning til disse forløb, og de har medvirket til meget liv på banerne gennem hele ugen. Finn Morgenstjerne har stået for denne træning og Johannes Hemmingsen har haft et hold for de bedste af juniorerne og endvidere et hold for de 6-10-årige. Det har været en fornøjelse at se disse små mennesker på tennisbanen. Bestyrelsen har valgt at bruge relativt mange ressourcer på træningsforløb, idet det er sjovere at spille tennis, når man mærker at noget lykkes i samspillet med andre. Sandsynligheden er også større for, at man fortsætter med at være medlem af VTK.

 TENNISBANER OG ANLÆG

I marts måned 2020 havde vi på anlægget et møde med driftsleder Michael Kornbech, Vordingborg kommune om vores ønsker til en to-do-liste på mindst 14 punkter. Kornbech var meget forstående overfor alle punkter, men understregede, at det var et spørgsmål om økonomi. Det endte med, at alle baner blev nødtørftigt klargjort på trods af vores påpegning af en nødvendig opretning af bane 3 og 4. Ud af vores ønskeliste har vi fået beskåret enkelte af træerne over baner og klubhus. Vi har selv haft hyret én af vores tidligere entreprenører til at efterse og udbedre nogle underlige lunker på banerne. Der opstår hulrum under banerne givetvis i forbindelse med skifte mellem fugt og tørhed. Seks ud af vores 7 baner har dog været spilbare det meste af sæsonen. En stor tak til en gruppe medlemmer, som efter sommerferien foranstaltede en stor opretning af bane 1 og 6 med materialer finansieret af VTK. Meget nødvendigt fordi vi har haft flere dage, hvor alle baner var optaget. Hele vores tennisanlæg har behov for en grundlæggende renovering, men det er givetvis omsonst at kaste flere penge ned i hulrummene under banerne. Ét af de påtrængende problemer er, hvor der så kan spilles tennis, mens man etablerer nye tennisbaner et andet sted? Det koster kr. 250.000 at renovere en tennisbane.

KLUBHUS

Som alle medlemmer har bemærket, så er hele klubhuset blevet malet både ind- og udvendig. Det var meget nødvendigt, og det har livet gevaldigt op. En meget stor tak til initiativtagerne og de udførende. Vi har også et nyt logo stående klar til ophængning på gavlen. Det må komme sammen med den sidste finish efter malingen, når klubhuset åbnes til den nye sæson. Vi har i alt i 2020 investeret i alt kr. 120.000 på renoveringer på klubhuset, så det fortsat kan være en attraktiv ramme for samvær før og efter spil. Vi har fået etableret elektronisk låsesystem og banebooking. Herrernes baderum er renoveret og der er opsat nye brusere. Endvidere er den utætte skotrende renoveret og den indvendige råd udskiftet med nyt træ.

SAMSPIL OG TURNERINGER

Begrænsninger i forbindelse med forsamlinger forsinkede også turnerings- og stævneaktiviteter, men da der blev lempet i juni måned kunne vi igangsætte flere af vores traditionelle aktiviteter. Barolo kom længe ventet i gang den 8. juni under ledelse af Erik Møller og Gitte Mehlsen. Henover sæsonen var der gennemsnitlig 24 deltagere. Så alle baner var flot besat. Det samme gjaldt 60+-stævnerne under ledelse af Grethe og Erling. Der har været afholdt to stævner med deltagere fra de omkringliggende klubber. Inger har med hjælpere igen haft drop-in søndag eftermiddag med 16-18 deltagere – et mødested for træningsmakkere. Lørdag den 26. august havde initiativtagere arrangeret miniturnering om eftermiddagen samt spisning og fest om aftenen. Det var en succes med 40 deltagere; og vi fik indviet VTKs nye gasgrill. Vi har haft tre hold i DGIs holdturnering – to 35+ og ét i 60+. Det var nye spillere i holdturneringssammenhæng, som udgjorde de to 35+-hold. Endvidere har vi haft et Tennis Øst-hold i Veteran 40+ 2. division, som har vundet sin række og rykker dermed op i 1. division. Oprykningen gør det ekstra vigtigt, at vi har nogle gode, reglementerede baner til hjemmekampe.

INDENDØRS

Bestyrelsen og frivillige har arbejdet på at skabe så mange aktiviteter indendørs som muligt i vintersæsonen. Men de blev stoppet tidligt på efteråret, da hallerne blev lukket på grund af smitterisiko. Vi har som sædvanlig udbudt haltimer, og alle ansøgere har fået opfyldt deres ønsker på nær to hold, som måtte rykke en halv time. Alle er blevet tildelt 1½ time, og der er i alt tilmeldt 41 seniorer. Vi har haft træning på stor bane med Jesper Dalberg søndag formiddag. Der har deltaget 7 seniorer og to juniorer. Vi har haft skumtennis på Panteren for de 6-10-årige og deres forældre. Erik Møller havde konkrete planer om indendørs skum-Barolo i Iselingehallen søndag eftermiddag, og mange medlemmer var interesserede. Vi må håbe på igangsætning næste vintersæson.

FREMTIDEN

Bestyrelsen har fornyet vækstaftalen med DGI i forbindelse med projektet Bevæg dig for Livet. Her skal bestyrelsen og frivillige tilbyde indhold, som kan fastholde den gode udvikling i VTK. I den forbindelse håber vi på at gennemføre Tennissportens Dag den 8. maj. Bestyrelsen fremlægger på generalforsamlingen et forslag til nye vedtægter, som blandt andet lægger op til at ansvarliggøre udvalg omkring udviklingsprojekter samt udvide bestyrelsen til syv medlemmer. I forbindelse med generalforsamlingen træder følgende medlemmer ud af bestyrelsen: Suppleant (Svend Åge Rømer), bane- og klubhusformand (Anne Sophie Ahrengot), kasserer (Ole Pedersen), næstformand (Annette Mørkeberg) og formand (Peter Rigbolt). I henhold til de foreslåede nye vedtægter skal der derfor nyvælges seks medlemmer til bestyrelsen.

Hjertelig tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for en stor og mangeårig indsats, som har bragt VTK i en medlems- og aktivitetsmæssig god gænge. Det har været en fornøjelse at være bestyrelsesmedlem i VTK for alle de dejlige mennesker og verdens sjoveste spil.

På bestyrelsens vegne

Peter Rigbolt.

Februar 2021.  

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Vordingborg Tennisklub 2020

Klik HER for at hente beretningen

 

FORMANDEN INFORMERER 2019

Vi er nu halvvejs i en meget positiv sæson for Vordingborg Tennisklub med stor aktivitet og tennisglæde på banerne. Men banerne har samtidig været vores kære smertensbarn, som i skrivende stund er ved at genfinde den fulde volumen.

Tennisbanerne

Historien om banerne i 2019 er en meget lang og strækker sig på kort sigt tilbage til efteråret 2018, hvor vi efter møder og aftaler med Trafik og Park i Vordingborg Kommune var overbevist om, at et renoveringsarbejde af baner og udendørs anlæg ville gå i gang i foråret 2019. Da vi så omkring 1. april 2019 konstaterer, at det ikke ser ud til, at der kommer en entreprenør og klargør banerne, så møder vi fysisk op på Trafik og Park for at finde ud af, hvad der ikke foregår. I turbulensen på forvaltningen er en medarbejder skredet i svinget uden at aktivere en anden medarbejder. Vi får, som I alle ved, klargjort fire baner, men det er jo en sørgelig tandrække for os at se på. Vi bombarderer så pressen og forvaltningen, og får lovning på igangsætning af bane 6 og bane 7, men den medarbejder, vi har forhandlet med her, forsvinder lige så pludseligt som den foregående. Jeg må så nærmest korporligt troppe op på forvaltningen endnu en gang for at få at vide, hvem der er ansvarlig. Jeg bliver sat i forbindelse med afdelingsleder Ole Sejr Jakobsen, som vi tidligere har haft et godt samarbejde med. I efterfølgende møder giver Ole Sejr tilsagn om klargøring af bane 6 og 7 samt renovering af bane 5 med ny kantning, hvis vi kan finde en entreprenør, som er klar til at rykke ud med dags varsel. Her finder vi Anders fra AC Sportsanlæg, som tidligere har klargjort Vordingborg Tennisklubs baner. Status i skrivende stund er, at bane 6 og 7 er klar, og at bane 5 kun mangler banekantningen. Jeg er nærmest blodig ved at knibe mig selv i armen, men det er sandt. Brug de nyrenoverede baner for at spille dem til og dokumentere behovet og nytten!

Bevæg Dig For Livet og vækstaftale

Det har været tredje og foreløbig sidste år for vores vækstaftale med DGI og DIF. Vi har i årene haft et netto-mål på 10 nyindmeldte seniormedlemmer. Vi har i 2019 haft en nettotilgang på 13 seniormedlemmer og på 7 juniormedlemmer. Vi har fået 31 nye seniormedlemmer og 19 juniorer. Vi er nu 121 seniorer og 43 juniorer i VTK. Vi byder de nye medlemmer hjerteligt velkommen. Tilsyneladende ser det ud til, at de er faldet godt til.

Alle har været tilbudt et introduktionsforløb med træning i maj måned samt gratis ketcher ved indmeldelse. Vi havde ca. 50 gæster på tennissportens dag lørdag 4. maj, og 30 seniorer har fulgt introforløbet under engageret ledelse af Erling Nielsen. I juni måned har Erling haft tilbudt holdtræning for begyndere/let øvede. Der har været 10 deltagere.

Juniotræning

Under en god ledelse af Janne Lejre og Lars Christensen samt Lee har der været ungdomstræning tirsdag og torsdag for begyndere og øvede med 20-30 deltagere hver gang. Vordingborg Tennisklub har i år to junior-turneringshold, som tirsdag og torsdag træner under ledelse af Johannes Hemmingsen.

I efteråret bliver tirsdagstræningen flyttet til mandag og går i gang igen 12/8.

I uge 27 har der været afholdt en succesrig tredages sommertennisskole med 13 deltagere. Tak til Janne Lejre og Lars Christensen for god ledelse.

Drop-in tennis

Hver søndag eftermiddag kl. 15.00 har der under Inger Drachmanns ledelse været mulighed for at møde tennismakkere. Det har været godt besøgt – op til 16 deltagere på en søndag. Det er én af de aktiviteter, som er berigende for klubliv og trivsel. Aktiviteten fortsætter søndage kl. 15 resten af sæsonen.

VTK-open samler hver fredag aften 6-10 veteraner til tennis på kryds og tværs – single og double.

Barolo

På trods af mangelen på baner i foråret, så har Erik Møller og Ole Pedersen holdt Barolo-traditionen i live om mandagen – også i sommerferien. Efter sommerferien startes der op for fuld kraft med vores syv baner i spil. Starttidspunket vil i efteråret være kl. 17.30.

60+ stævner

I samarbejde med DGI har Vordingborg Tennisklub igen i år indbudt de omkringliggende klubber til dagtennis tre fredage med kampe på kryds og tværs med 16 deltagere afsluttende med frokost.

Der vil blive endnu to stævner i efteråret den 16. august og den 13. september. Der er plads til mange deltagere på vores nyrenoverede baner. Henvendelse til Erling 29797494.

Ny hjemmeside og online banebooking

Vi har fået en ny og tiltalende hjemmeside, som vi anmoder alle om at bruge til informationer, nyheder og billeder fra det varierede liv i VTK.

Bestyrelsen håber, at online banebooking vil gøre det nemmere og bedre at finde tider og mødes på vores dejlige anlæg. Se vejledningen på vores hjemmeside eller kontakt Stine Beck Petersen.

God efterårssæson 2019

Som det fremgår ovenfor er der mange muligheder for at dyrke tennislivet og det sociale liv på VTKs anlæg. Bestyrelsen modtager meget gerne kommentarer og forslag, som kan gøre VTK til en endnu bedre klub.

Peter Rigbolt.