Formandens ord

 

 

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Vordingborg Tennisklub 2020

Klik HER for at hente beretningen

 

FORMANDEN INFORMERER 2019

Vi er nu halvvejs i en meget positiv sæson for Vordingborg Tennisklub med stor aktivitet og tennisglæde på banerne. Men banerne har samtidig været vores kære smertensbarn, som i skrivende stund er ved at genfinde den fulde volumen.

Tennisbanerne

Historien om banerne i 2019 er en meget lang og strækker sig på kort sigt tilbage til efteråret 2018, hvor vi efter møder og aftaler med Trafik og Park i Vordingborg Kommune var overbevist om, at et renoveringsarbejde af baner og udendørs anlæg ville gå i gang i foråret 2019. Da vi så omkring 1. april 2019 konstaterer, at det ikke ser ud til, at der kommer en entreprenør og klargør banerne, så møder vi fysisk op på Trafik og Park for at finde ud af, hvad der ikke foregår. I turbulensen på forvaltningen er en medarbejder skredet i svinget uden at aktivere en anden medarbejder. Vi får, som I alle ved, klargjort fire baner, men det er jo en sørgelig tandrække for os at se på. Vi bombarderer så pressen og forvaltningen, og får lovning på igangsætning af bane 6 og bane 7, men den medarbejder, vi har forhandlet med her, forsvinder lige så pludseligt som den foregående. Jeg må så nærmest korporligt troppe op på forvaltningen endnu en gang for at få at vide, hvem der er ansvarlig. Jeg bliver sat i forbindelse med afdelingsleder Ole Sejr Jakobsen, som vi tidligere har haft et godt samarbejde med. I efterfølgende møder giver Ole Sejr tilsagn om klargøring af bane 6 og 7 samt renovering af bane 5 med ny kantning, hvis vi kan finde en entreprenør, som er klar til at rykke ud med dags varsel. Her finder vi Anders fra AC Sportsanlæg, som tidligere har klargjort Vordingborg Tennisklubs baner. Status i skrivende stund er, at bane 6 og 7 er klar, og at bane 5 kun mangler banekantningen. Jeg er nærmest blodig ved at knibe mig selv i armen, men det er sandt. Brug de nyrenoverede baner for at spille dem til og dokumentere behovet og nytten!

Bevæg Dig For Livet og vækstaftale

Det har været tredje og foreløbig sidste år for vores vækstaftale med DGI og DIF. Vi har i årene haft et netto-mål på 10 nyindmeldte seniormedlemmer. Vi har i 2019 haft en nettotilgang på 13 seniormedlemmer og på 7 juniormedlemmer. Vi har fået 31 nye seniormedlemmer og 19 juniorer. Vi er nu 121 seniorer og 43 juniorer i VTK. Vi byder de nye medlemmer hjerteligt velkommen. Tilsyneladende ser det ud til, at de er faldet godt til.

Alle har været tilbudt et introduktionsforløb med træning i maj måned samt gratis ketcher ved indmeldelse. Vi havde ca. 50 gæster på tennissportens dag lørdag 4. maj, og 30 seniorer har fulgt introforløbet under engageret ledelse af Erling Nielsen. I juni måned har Erling haft tilbudt holdtræning for begyndere/let øvede. Der har været 10 deltagere.

Juniotræning

Under en god ledelse af Janne Lejre og Lars Christensen samt Lee har der været ungdomstræning tirsdag og torsdag for begyndere og øvede med 20-30 deltagere hver gang. Vordingborg Tennisklub har i år to junior-turneringshold, som tirsdag og torsdag træner under ledelse af Johannes Hemmingsen.

I efteråret bliver tirsdagstræningen flyttet til mandag og går i gang igen 12/8.

I uge 27 har der været afholdt en succesrig tredages sommertennisskole med 13 deltagere. Tak til Janne Lejre og Lars Christensen for god ledelse.

Drop-in tennis

Hver søndag eftermiddag kl. 15.00 har der under Inger Drachmanns ledelse været mulighed for at møde tennismakkere. Det har været godt besøgt – op til 16 deltagere på en søndag. Det er én af de aktiviteter, som er berigende for klubliv og trivsel. Aktiviteten fortsætter søndage kl. 15 resten af sæsonen.

VTK-open samler hver fredag aften 6-10 veteraner til tennis på kryds og tværs – single og double.

Barolo

På trods af mangelen på baner i foråret, så har Erik Møller og Ole Pedersen holdt Barolo-traditionen i live om mandagen – også i sommerferien. Efter sommerferien startes der op for fuld kraft med vores syv baner i spil. Starttidspunket vil i efteråret være kl. 17.30.

60+ stævner

I samarbejde med DGI har Vordingborg Tennisklub igen i år indbudt de omkringliggende klubber til dagtennis tre fredage med kampe på kryds og tværs med 16 deltagere afsluttende med frokost.

Der vil blive endnu to stævner i efteråret den 16. august og den 13. september. Der er plads til mange deltagere på vores nyrenoverede baner. Henvendelse til Erling 29797494.

Ny hjemmeside og online banebooking

Vi har fået en ny og tiltalende hjemmeside, som vi anmoder alle om at bruge til informationer, nyheder og billeder fra det varierede liv i VTK.

Bestyrelsen håber, at online banebooking vil gøre det nemmere og bedre at finde tider og mødes på vores dejlige anlæg. Se vejledningen på vores hjemmeside eller kontakt Stine Beck Petersen.

God efterårssæson 2019

Som det fremgår ovenfor er der mange muligheder for at dyrke tennislivet og det sociale liv på VTKs anlæg. Bestyrelsen modtager meget gerne kommentarer og forslag, som kan gøre VTK til en endnu bedre klub.

Peter Rigbolt.