Barolo Street Tennis

Kære medlemmer

Grundet et par afbud er der nu et par ledige pladser til Street Tennis på søndag. Skynd dig at kontakte Erling, hvis du vil være med:

GENERALFORSAMLING 2021 – Peter Rigbolt

GENERALFORSAMLING 2021
 
Kære medlemmer af Vordingborg Tennisklub.
 
I henhold til VTKs love skulle vi have afholdt generalforsamling i februar måned, men i henhold til forsamlingsreglerne har det ikke været muligt. Der er nu åbnet op for, at der kan foregå idrætsarrangementer udendørs med op til 25 deltagere. Det vil vi henholde os til med henblik på snarest at afholde en vigtig generalforsamling. Vi skal behandle forslag om nye vedtægter for VTK samt vælge en ny bestyrelse, hvor seks ud af syv bestyrelsesposter er på valg. Hertil kommer bestyrelsens beretning, regnskab, budget og kontingent.
 
Vi afholder derfor en generalforsamling, der er så kort som mulig, lørdag den 20. marts kl. 14.00 på VTKs anlæg (udendørs). Kom og giv din mening til kende og meld dig til bestyrelses- eller udvalgsarbejde.
På hjemmesiden finder I dagsorden til generalforsamlingen, bestyrelsens beretning samt forslaget til nye vedtægter.
 
Mange hilsener og på gensyn
 
Peter Rigbolt.

Generalforsamling 2021

Ordinær generalforsamling i Vordingborg Tennisklub

Lørdag den 20. marts 2021 kl. 14.00

Afholdes på Vordingborg Tennisklubs anlæg (udendørs).

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetæller
  2. Beretning fra formanden (beretningen kan ses på VTKs hjemmeside)
  3. Godkendelse af regnskab for 2020
  4. Vedtagelse af budget og kontingent for 2021
  5. Forslag fra bestyrelsen om reviderede vedtægter for Vordingborg Tennisklub. (Forslaget fremsendt til bestyrelsen 15/1-21 og kan ses på VTKs hjemmeside)
  6. Valg til bestyrelsen: (i henhold til nye vedtægter)

   Formand (vælges i lige år)

   Næstformand (vælges i ulige år)

   Kasserer (vælges i ulige år)

   Sekretær Stine Beck Petersen (vælges i lige år)

   Bestyrelsesmedlem 5 (vælges i lige år)

   Bestyrelsesmedlem 6 (vælges i ulige år)

   Bestyrelsesmedlem 7 (vælges i lige år)

   Valg af to revisorer for henholdsvis ét og to år

  1. Kort orientering om ”Fremtidens tennisanlæg” i Vordingborg by v. Christian Brorsen
  2. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen.

Forslag, der ikke er fremsendt rettidigt i henhold til lovene, kan ikke komme til afstemning på generalforsamlingen.

Peter Rigbolt

FORMANDEN INFORMERER 2021 – generalforsamling og ny bestyrelse

Godt nytår til alle i Vordingborg Tennisklub. Vi håber i bestyrelsen, at der senest åbnes op for udendørsaktiviteterne samtidig med, at VTK er klar til udendørssæsonen. På grund af omstændighederne og engagement har der været spillet udendørs på bane 1 og 2 indtil omkring nytår. Så i den forstand har vi allerede åbnet udendørssæsonen 2021. Vi har haft beklagelige afbrydelser i vores indendørs aktiviteter, haltimer, skumtennis for juniorer, vinter-barolo og indendørs træning på stor bane. Foreløbig er hallerne lukket til og med søndag den 7. februar. I vil få besked så snart, vi hører nyt fra kommunen.

Bestyrelsen har dog ikke holdt pause, men har arbejdet med afstand og telefonmøder. Det er blandt andet besluttet indlede en ny udviklings- og vækstaftale i samarbejde med DGI. På det seneste har det fyldt mest, at bestyrelsen på den kommende generalforsamling vil fremlægge et forslag til nye vedtægter for VTK. Vi har planlagt generalforsamlingen til tirsdag den 23. februar afhængig af, om forsamlingsforbuddet lempes. Vi vil snarest muligt give besked til medlemmerne.

Forslaget til nye vedtægter vil betyde, at der i fremtiden vil være syv faste medlemmer af bestyrelsen. Det vil medføre, at der skal nyvælges seks medlemmer af bestyrelsen, idet hus- og baneformand, kasserer, næstformand og formand har meddelt afgang til generalforsamlingen. Dette åbner op for friske kræfters deltagelse i Vordingborg Tennisklubs videre udvikling.

På bestyrelsens vegne

Peter Rigbolt

AFLYST: Sjælland Syd Vinter 2021

AFLYST – AFLYST – AFLYST

Kære medlemmer

Grundet de seneste Covid-19 restriktioner er Sjælland Syd Vinter 2021 desværre aflyst. Vi har modtaget nedenstående besked:

Kære alle

Med regeringens udmelding om forlængelse forsamlingsforbuddet på mere end 10 personer til medio februar 2021, har vi i Sjælland Syd stævneledelse valgt at aflyse vinterstævnet d. 29. – 31. januar 2021.

Afhængig af hvordan restriktionerne bliver efter medio februar 2021, vil vi se på muligheden for at holde vinterstævnet senere på foråret.

Glædelig jul til jer alle.

Venlig hilsen

Pia Nyborg Hansen

Sjælland Syd

Aflysning

Medlems info

Kære medlemmer

Opfølgning på vores medlemsundersøgelse og nye tiltag i VTK.

Læs mere her.

Sjælland Syd Vinter 2021

AFLYST – AFLYST – AFLYST

 

Indbydelse til

vintersturneringen

2021

 

 

Turneringen finder sted over weekenden d. 29. – 31. januar i Næstved Tennisklubs hal på Nygårdsvej 102.

 Stævnet afvikles i tidsrummet fredag kl. 16 (NYT tidspunkt) til søndag kl. 15.

 

 Sjælland Syd er et motionsstævne for seniorer over 18 år, hvor formålet er at spille ligeværdige kampe.

Dette opnås ved tildeling af spillertal (se bilag 3).

 

Du kan tilmelde dig i følgende rækker:

Herre Double – Mix Double – Dame Double.

Hver række består af serier med hver 2 puljer.

Hver pulje består af 3 par. Der spilles alle mod alle i hver pulje

Alle er således garanteret min 2 kampe i hver række.

Der spilles bedst af 3 sæt – dog spilles 3.sæt indendørs som tie-break til 10

Vinder af hver pulje i hver serie spiller finale mod hinanden.

Der er præmier til finalisterne

Mixrækken afvikles fuldt ud inden afvikling af DD og HD (undgår at spillere ”låses”)

 

Deltagergebyr:

100 kr/person pr. række – opkræves af klubbens kontaktperson, som indbetaler gebyrerne samlet på nyt betalingsnummer på Mobilpay nr. 5912MP (boksnavn: Sjælland Syd Tennis)

 

Deltagergebyr betales ved tilmelding.

Når programmet er lagt, er tilmelding og dermed deltagergebyr bindende.

 

Bespisning

Næstved Tennisklub står for forplejningen i løbet af stævnedagene, hvor det vil være muligt at købe mad og drikkelse.

 

Tilmelding til klubbens kontaktperson senest d. 20. december 2020

Programmet vil blive udsendt på e-mail til klubbens kontaktperson, som videresender det pr. mail eller på anden måde.

 

Hvis du ikke kan finde en makker til turneringen….

På tilmeldingslisten ”Spillerbank”(bilag 2), kan du skrive dig på, hvis du ønsker at spille, men ikke kan finde en makker.

Du skal angive i hvilke rækker du gerne vil spille i samt dit spillertal, så forsøger vi at finde en makker til dig.

 

Med venlig hilsen

Turneringsudvalget

 

Download invitationen her

Skumtennis for de 6-10 årige

Skumtennis for de 6-10 årige om tirsdagen på Panteren fortsætter.

Denne træning er IKKE aflyst.

Aflyst. Aflyst. Aflyst

Aflyst. Aflyst. Aflyst
 
Indendørs Barolo. VinterBarolo. Skumtennis.
 
Med de nye forsamlingsregler, der ganske vidst først gælder fra på mandag, har vi valgt at aflyse indtil forbuddet igen bliver hævet. Smitterisikoen er jo den samme i morgen, som den er på mandag.
 
Gitte & Erik