Formandens beretning 2023

Formandens beretning til generalforsamlingen i Vordingborg Tennisklub 2023

2022 blev endnu et succesfuldt år på tennisbanerne i VTK – alle vores turneringshold klarede det rigtig godt og flere af holdene endte endda med sejr i deres rækker og oprykning. Efter et vildt 2021 hvor vi øgede vores medlemstal med 100 medlemmer efter tilgang og afgang, så har vi desværre måtte sige farvel til en del igen i 2022. Dog har vi siden start af 2021 og til nu haft en nettotilgang på 31 medlemmer og det er stadig et flot resultat.

Bestyrelsen har besluttet at sætte projekt nyt anlæg lidt i bero. Der blev ikke plads til VTK i Panterens tegninger til deres projekt og vi har ikke lyst til at gå på kompromis med beliggenheden. Vi har pt. den måske skønneste plet i Vordingborg til vores anlæg og det vil vi ikke bytte for en vindblæst mark uden for byen, det skal give mening hvis vi skal flytte. Vi arbejder selvfølgelig videre med muligheden for indendørs tennishal og padel, så der vil blive mulighed for at tennis bliver en helårssport i Vordingborg.

Introduktionstilbud og træning

Til forskel fra året før, så havde vi ikke mange nye til introduktionstilbud. Tim Henriksen sørgede for træning til de få nye der kom i 2022. Vores trænerteam har i 2022 bestået af Johannes Hemmingsen og Emil Ørbæk. De har sørget for at give den bedst mulige træning og intro til tennis til alle aldersgrupper og niveauer og privattimer til dem, der ønskede dette.

I sæsonen 2023 vil Johannes igen være en stor del af træningsholdene. Vi må desværre undvære Emil i 2023 da han flytter til USA, til gengæld har René Lund fået plads i sin kalender til en ugentlig træningsdag i Vordingborg. Det er vi glade for. Endelig træningsplan for 2023 meldes ud snarest muligt.

Tennisbaner og anlæg

Efter aftale med Kommunen har HP Tennis klargjort vores baner, som de plejer. Derudover har kommunen også sørget for at bane 1 er blevet genoprettet på ny, så den har stået skarpt hele efterårs sæsonen. Erling har som baneformand sørget for at vores baner og resten af anlægget har stået skarpt hele året og har med hjælp fra andre frivillige ydet en kæmpe indsats. Denne store indsats er nødvendig for at opretholde banernes stand, så tusind tak Erling og alle der har hjulpet.

Efter nogle lange forhandlinger, så har Erling og Grethe heldigvis sagt ja til at fortsætte det gode arbejde i 2023. Det er vi meget glade for😊

Michael Kornbech er ikke længere driftsleder i Vordingborg Kommune, stillingen er overtaget af Anja Riishøj Hemmingsen. Anja har taget kontakt til HP-tennis for klargøring 2023 og Anja er klar til et møde med bestyrelsen så snart hun har økonomien på plads. Forhåbentlig er der stadig plads i budgettet til årlig genopretning af en bane, så vi kan opretholde vores dejlige baner.

Vi har i nogle år manglet ordentlig vejvisning til vores anlæg, men I 2022 fik vi endelig skilt op ved indgangen fra Færgegaardsvej.

Aktiviteter

Heidi og undertegnede har brugt de mørke vintertimer på at lave årshjul for VTK. Det skulle gerne give et bedre overblik over alle vores aktiviteter i VTK, både for bestyrelsen og alle vores medlemmer. Så kan man få lagt vigtige datoer i kalenderen i god tid. Årshjulet bliver snarest muligt tilgængeligt på hjemmesiden.

Barolo under ledelse af Erik Møller og Gitte Mehlsen har endnu en engang haft et forrygende år, med stor tilslutning. For mange medlemmer er Barolo ugens højdepunkt hvor man mødes til gode ligeværdige kampe og hyggeligt samvær.

Det samme gjaldt 60+-stævnerne under ledelse af Grethe og Erling. Der har været afholdt 4 stævner med deltagere fra de omkringliggende klubber. Alle stævnerne har været fuldt booket og fortsætter i 2023.

Som afslutning på foråret blev der igen i 2022 afholdt Wimbledon på grus og fest hvor Steffen stod for planlægning af turneringen og vores festudvalg Bettina og Michael igen sørgede for mad og hyggelige rammer til mange hyggelige timer efterfølgende.

Johannes har arrangeret klubmesterskab, hvor de indledende kampe blev spillet fra Maj og sluttet med en hyggelig finaledag i september.

Indendørs

Vi har som sædvanlig udbudt haltimer til vinteren 22/23, og Ulrich har på bedste vis fået fordelt timerne ud fra 1. og 2. ønsker.

Træning på stor bane i Vordingborg hallen søndag formiddag måtte desværre aflyses grundet for få tilmeldinger.

Tirsdag afholder Johannes skumtennis træning i Vordingborg Hallen for ungdomsspillerne. Skumtennis er sjovt og en god mulighed for at spille sammen på tværs af flere niveauer.

Fremtiden

Vi håber på godt vejr, så sæsonen kan komme tidligt i gang. Hvis alt går vel, planlægger vi at samle folk til klargøringsdag d. 01.04.2023 og forhåbentlig få 3-4 baner midlertidigt i spil, inden HP-Tennis kommer og klargører dem alle.

VTK vil igen i år deltage i Tennissportens dag, det bliver d. 29. april 2023 kl. 10.00-14.00, så inviter venner og familie med ned til en hyggelig dag. Vi håber på en masse besøgende og en succesfuld sæson 2023.

På bestyrelsens vegne

Formand, Stine Beck Petersen