Banerne

Anlægsansvarlig Erling Nielsen

Erling har lovet at varetage opgaven som anlægsansvarlig. Det betyder, at han har ansvaret for vores klubhus, baner og udenomsarealer, men det betyder ikke, at han på egen hånd skal varetage alle opgaver. Erling får brug for masser af hjælp fra frivillige medlemmer. Han vil et par gange årligt indkalde til arbejdsdag, så vi håber, at mange vil komme og give en hånd med til de givne opgaver.

Har du spørgsmål eller gode idéer, der vedrører vores anlæg, så sender du dem til kasserer@vortennis.dk, så vurderer kassereren sammen med Erling om det er noget, vi kan gå videre med.

 

Banepleje og Baneregler

Reservation af baner

Du SKAL booke din bane for at spille.

Den reserverede bane skal være klargjort, når din spilletid udløber. DVS at en spilletid er på 80 minutter, medmindre banen selvfølgelig ikke er booket efterfølgende.

Næste spiller, som har reserveret banen, skal gøre opmærksom på, at man er næste spiller på banen.

Kom i god tid, da du skal regne med, at banen skal klargøres og derfor ikke nødvendigvis står klar til dig, jævnfør ovenstående.

Er du ikke dukket op senest 10 minutter efter din bookede spilletid, bortfalder din reservation, og du kan ikke gøre krav på banen.

Vi forventer en fleksibilitet fra alle, da sådanne regler altid giver anledning til diskussion.

Klargøring af baner

Banen skal fejes, inden du forlader banen og generelt skal de forlades, som du gerne vil have dem, når du møder op. Der skal altid skabes grus tilbage på banen fra sider og bagkant. Større huller i belægningen skal udbedres, inden der fejes.  Om foråret skal tromlen så vidt muligt bruges hver gang på især bageste del af banen.

Fej helt ud til hegnet
Man skal feje helt ud til hegnet, også selv om man ikke har brugt den yderste del af banen. Dette forhindrer ukrudt og mos i at vokse i kanten af banerne.

Start fejningen udefra hegnet og i cirkler ind mod midten. er der huller jævnes de først med skraberen, inden du fejer.

Fej kun linier før en kamp og ikke EFTER.

Alle skal hjælpe til med at vi får nogle fantastiske baner at spille på.

Vanding af grusbaner
Hvis banerne bliver for tørre, Skal banerne vandes.

På banerne må der kun anvendes ”korrekt fodtøj”. Det er tennissko med fine profiler. Sko med grove profiler som f.eks. løbesko må aldrig anvendes.