Generalforsamling 2023

Referat af generalforsamling Torsdag d 23/2-23

Fremmøde: 12 medlemmer

1)Valg af dirigent- Erik Møller

Stemmetæller – Lotte Beck Petersen

Referent- Heidi Kantsø

2)Formand Stine Beck Petersens beretning.

Denne er at finde på Vordingborg Tennisklubs hjemmeside.

 

Glade for at kunne fortælle at Erling og Grethe har sagt ja til at forsætte deres gode arbejde og indsats med ansvar for baner og rengøring.

Ny driftsleder i Vordingborg kommune- overtaget af Anja Riishøj Hemmingsen som der afventes tilbagemelding fra ang, hvilket tilbud kommunen har til klubben i forhold til renovering af baner osv- udfra hvilke aftaler der tidligere har været med kommunen. 1 April 2023 er der planlagt klargøringsdag, hvor det håbes at mange medlemmer vil komme ned til hyggeligt samvær og klargøring af sæson, som vi alle glæder os til. Der tales om ”Vilde Vulkaner”, hvor klubben også i år ønsker at deltage, med formål at tjene penge til klubben. Det foreslås at det slås op på Facebook og sendes mail ud, så  der tilmelding bliver nem. Kom endelig med input og forslag til yderligere.

Den årlige tennisskole er planlagt samtidig med ”Vilde Vulkaner”. Det kan i år ikke være anderledes, da det er der Johannes har mulighed. Kan være det kan ændres til næste år.

Årshjul opdateres på hjemmesiden. Hvis noget mangler, så kontakt endelig bestyrelsen.

Sponsorudvalg- Hvis medlemmer har gode ideer eller ønsker til at være med , så meld gerne ind.

hvem står for kiosk (køleskab). Det er Michael og Heidi som forsætter som ansvarlige for dette.

Kontigent forsætter som uændret. I år er træning med i kontingent for juniorer.

Budget godkendt.

 

Valg af bestyrelse:

Formand Stine Beck Petersen – ikke på valg

Lars Vestergaard ønsker genvalg- genvalgt.

Kasserer Ulrich Fredskov ønsker genvalg- genvalgt.

Heidi Kantsø – ikke på valg.

Tim Flor- ikke på valg

Johannes Magne Hemmingsen ønsker genvalg- genvalgt

Revisorer Morten og Caroline- ikke på valg.

Christina Brorsen udtræder af bestyrelsen.

Heidi Lohmann ønsker at indtræde i bestyrelsen- valgt og byder Heidi velkommen i bestyrelsen.

Evt:

Der bliver nævnt at hjemmesiden ønskes bedre opdateret, så den er mere ajour i forhold til indkaldelser til bla generalforsamlinger, arrangementer olign.

Det er tidligere besluttet at der kun indkaldes via hjemmeside og facebook. Ikke i avis. Denne gang var der ekstra indkaldt via mail.

Det ønskes meget at klubbens medlemmer kontakter bestyrelsen, hvis der er input og gode ideer til hjemmesiden og andre tiltag i klubben.

Vordingborgs borgmester er indbudt til besøg/møde i tennisklubben i April måned.Der afventes tilbagemelding.

Der spørges til relation til DGI og samarbejde. Det er meget lidt men der er sparring og behjælpelighed fra DGI. Der gives udtryk for hvor trist det er, at DGI har sat sig på padelbaner, som ville være mere naturligt kunne være en del af tennisklubben.

Der arbejdes stadig på sagen for tennisklubbens fremtidige beliggenhed. Alle er glade for vores gode beliggenhed men at området synker er et problem.

Indkomne forslag:

På næste års generalforsamling bør foreslås vedtægter med op til 7 medlemmer i bestyrelsen i stedet for 7.

Klub t-shirts til medlemmer. Giver god reklame for klubben og sammenhold. Punkt til næste bestyrelsesmøde.

Ændring af leverandør af klubtøj, da dette ikke er stabilt samarbejde. Punkt til næste bestyrelsesmøde.