Bestyrelse

Næste bestyrelsesmøde:
Næste møde er onsdag d. 26/8 i klubhuset.

Klik her for at se ansvarsområder for de enkelte bestyrelsesmedlemmer

Klik her for at downloade eller læse klubbens reviderede love

På den ordinære generalforsamling 2019 er følgende valgt til bestyrelse i Vordingborg Tennisklub:

Vordingborg Tennisklub
Parkvej 19
4760 Vordingborg
vtk@vortennis.dk

 

Formand
Peter Rigbolt
Riddergade 21
4760 Vordingborg
Tlf: 21 43 64 05
peter.rigbolt@privat.dk

Næstformand
Anette Mørkeberg
Søbakken 30
4760 Vordingborg
Tlf: 40 19 35 65
dr.dip@nyraad.net

Kasserer
Ole Pedersen
Florke Strandvej 14
4760 Vordingborg
Tlf: 30 45 24 29
ole@vortennis.dk
Baneformand
Anne Sophie Ahrengot
Valdal 6A
4760 Vordingborg
Tlf: 30 13 45 45
asahrengot@gmail.com

Sekretær
Stine Beck Petersen
Orevej 211
4760 Vordingborg
Tlf: 42 77 51 50 stine@paraffinhuset.dk

 

 

1. suppleant
Janne Bagger Lejre
Kirkestræde 6
4760 Vordingborg
Tlf: 21799798
jb@borgprivat.dk

2. suppleant
Svend Åge Roemer
Fredensvej 22
4760 Vordingborg
Tlf. 20 61 93 60
roemer@fredensvej.dk
 

 

 

 

 

 

 

Ansvarsområder

Ansvarsområder for bestyrelsesmedlemmer i Vordingborg Tennisklub 2016 Formand (Peter Rigbolt) Varetager den overordnede kontakt til Vordingborg Kommune, DTF, SLTU og DGI. Forbereder og leder bestyrelsens møder i samspil med den øvrige bestyrelse. Varetager kontakten til DTF og SLTU vedrørende holdturneringer. Varetager børneattester på VTKs vegne. Uddelegerer henvendelser og sager til behandling af bestyrelsens medlemmer samt …