Gæster

Gæster kan booke en bane og spille i 1½ time for 50 kroner pr. person.

Prisen er også gældende, hvis man som “ikke medlem” spiller med et medlem af Vordingborg Tennisklub.

Beløbet indbetales enten på Mobile Pay 74053 eller på konto 6220-2012373.

Ved forespørgsel fra klubbens medlemmer skal gæster kunne forevise kvittering for indbetaling!