Tourist

Gæster/turister kan booke en bane og spille i 1 ½ time, for kr. 50,- pr. pers.

Prisen er også gældende, hvis man som “ikke medlem” spiller med et medlem af Vordingborg Tennisklub.

Beløbet betales på Mobile pay 74053 eller på konto 6220 2012373.

Ved forespørgsel fra klubbens medlemmer, skal kunne forevises kvittering for indbetaling!