Generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling i Vordingborg Tennisklub

Tirsdag den 18. februar 2020 kl. 19.00

Afholdes i Vordingborghallen, Skoleparken 1, 4760 Vordingborg

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetæller.
  2. Beretning fra formanden (beretningen kan ses på VTKs hjemmeside).
  3. Godkendelse af regnskab for 2019.
  4. Vedtagelse af budget og kontingent for 2020.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg til bestyrelsen:

                      Formand                                 Peter Rigbolt (vælges lige år)

                      Næstformand                      Anette Mørkeberg (vælges ulige år)

                      Kasserer                                 Ole Pedersen (vælges ulige år)

                      Sekretær                                Stine Beck Petersen (vælges lige år)

                      Hus- og baneformand    Anne Sophie Ahrengot (vælges lige år)

                      2 suppleanter:                    Ole Skovlund (vælges hvert år)

                                                                           Svend Åge Roemer (vælges hvert år).

Valg af revisorer og revisorsuppleant.

  1. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen.

Forslag, der ikke er fremsendt rettidigt i henhold til lovene, kan ikke komme til afstemning på generalforsamlingen.

Peter Rigbolt