VTK’s historie

Vordingborg Tennis klub blev officielt stiftet 1921, men kan dateres helt tilbage til 1908. Ser man tilbage på den spæde start, ses det at foreningen var en af pionererne på sjælland, Idrætten var stadig ikke så udbredt først i 1900 tallet, og der var overhovedet ikke så meget skriveri om sport at finde i datidens aviser.

Da stiftelsen fandt sted hed vi ikke Vordingborg Tennis Klub, men dåbsnavnet var Idrætsforeningen Frem, som var en sammenlægning af Vordingborg Kricketklub og Volmer ( brydning ) , først i 1921 sker den endelige sammenslutning, og foreningen får navnet Vordingborg Idrætsforening.

Idrætsforeningen Frem havde samarbejde med Vordingborg seminarium ved Kuskevej, og her lånte de deres idrætsplads som var anlagt i 1902 samt deres gynmastiksal hvor spillerne kunne klæde om. På stiftelses-tidspunktet havde man i foreningen både fodbold, tennis, brydning og vægtløftning. Tennis afdelingen holdt indtil 1908/09 til på Ruinterrænet, hvor der var anlagt en bane, året 1910 flyttede man så også tennis afdelingen til seminariet så det hele var samlet. Den 1. januar 1926 opsagde seminariet samarbejdet og man var nu nødsaget til at finde et nyt sted til både tennis og fodboldbaner samt nyt klubhus. På daværende tidspunkt havde klubben 300 passive medlemmer 50 tennis spillere og 125 fodboldspillere, så det var lidt af en hyggeklub.

I 1927 optages tennis afdelingen i Dansk Tennis Forbund, men man var stadig en underafdeling af VIF. På en ekstraordinær generalforsamling på Simonsens Hotel ( i dag det Gyldne Steakhouse ) favde man havde fået nye baner og klubhus som lå tæt ved den høje jernbanevold i Masnedsund, den nye idrætsplads var fundet med et areal på 23.728 kvm, stedet er der hvor Godshotelet på Marienbergvej ilgger i dag.

Året 1933 fremgår det at der stilles forslag til at fodbold og tennis komme til at arbejde hver for sig, da tennis afdelingen havde ydret at de gerne vi være selvstændige med egen bestyrelse og vedtægter, og der blev derfor nedsat et udvalg som skulle arbejde henmod en ekstraordinær generalforsamling. Den 29. marts samme år blev det vedtaget at adskille tennis og fodboldafdelingen regnskabsmæssigt i forløbig et år. Fodbold og tennis fortsatte dog med at kører under samme bestyrelse i mange år.

I 1937 brændet klubhuset på Marienbergvej, og et nyt skulle opføres det stod færdig i 1939 hele to klubhuset et til fodbold som havde koster 3.886,- og et til tennis med en pris på hele 2.072,-.

Krigen var forbi og freden havde lagt sig over Danmark, uden at bestyrelsen havde skrevet referater af forskellige møder, så derfor var historien meget mangelfuld fra den peroide. Forholdende var vanskelige under krigen og det havde været særlig vanskeligt at spille tennis da man ikke kunne indfører gummi – altså ingen tennisbolde, istedet fik de gamle bolde en overhalning nærmere en oppumpning og et nyt hårlag, tennisboldene levede dog helt deres eget liv nogle faldt til jorden med et brag og andre udnyttede ketjer enerigen til en tur i hegnet langt udenfor banen, mens andre revnede, kort sagt en svær tid også for tennis afdelingen i Vordingborg.

Året 1946 den. 26 september ved generalforsamlingen på ” Borggården ” ( nuværende Kong Valdemar ) godkendte man Vordingborg Idræts Forenings nye love, så fodbold og tennis afdelingen blev fuldstændig selvstænding klubber med egen bestyrelse og vedtægter.

I 1959 købte og byggede F.D.B deres store lager, tennis og fodbold måtte igen finde nye bane, det blev i en periode på på et par år på Cirkuspladsen ( Gasværket også kaldet skidtnordet ) mens nyt stadion og tennisklub blev bygger hvor det ligger i dag. Tennisbanerne blev grundlagt i 1964 og hermed var Vordingborg Tennis Klub helt sin egen herre og i dag holder tennis klubben til i sydsjællands smukkeste omgivelser på Parkvej med 8 flotte tennisbaner og et hyggeligt klubhus i Kirkeskoven, klubben har idag over 200 aktive medlemmer mod et medlemstal på 50 medlemmer i 1927, med et årligt kontingent på 6 kr.

Tager man udgangspunkt i året 1927 da tennis afdeingen blev optaget i Dansk Tennis forbund har VTK 100 år jubilæum i 2027. Men man har spillet tennis i Vordingborg de sidste 114 år i klubregi.

Tim Flor

Informationerne er fra: Tennisklubbens og Vordingborg Dagblads gamle arkiver, samt Anders Ørregaards Jubilæumsbog fra Vordingborg Idræts Forening`s 100 års jubilæum 2004.