FORMANDEN INFORMERER 2021 – generalforsamling og ny bestyrelse

Godt nytår til alle i Vordingborg Tennisklub. Vi håber i bestyrelsen, at der senest åbnes op for udendørsaktiviteterne samtidig med, at VTK er klar til udendørssæsonen. På grund af omstændighederne og engagement har der været spillet udendørs på bane 1 og 2 indtil omkring nytår. Så i den forstand har vi allerede åbnet udendørssæsonen 2021. Vi har haft beklagelige afbrydelser i vores indendørs aktiviteter, haltimer, skumtennis for juniorer, vinter-barolo og indendørs træning på stor bane. Foreløbig er hallerne lukket til og med søndag den 7. februar. I vil få besked så snart, vi hører nyt fra kommunen.

Bestyrelsen har dog ikke holdt pause, men har arbejdet med afstand og telefonmøder. Det er blandt andet besluttet indlede en ny udviklings- og vækstaftale i samarbejde med DGI. På det seneste har det fyldt mest, at bestyrelsen på den kommende generalforsamling vil fremlægge et forslag til nye vedtægter for VTK. Vi har planlagt generalforsamlingen til tirsdag den 23. februar afhængig af, om forsamlingsforbuddet lempes. Vi vil snarest muligt give besked til medlemmerne.

Forslaget til nye vedtægter vil betyde, at der i fremtiden vil være syv faste medlemmer af bestyrelsen. Det vil medføre, at der skal nyvælges seks medlemmer af bestyrelsen, idet hus- og baneformand, kasserer, næstformand og formand har meddelt afgang til generalforsamlingen. Dette åbner op for friske kræfters deltagelse i Vordingborg Tennisklubs videre udvikling.

På bestyrelsens vegne

Peter Rigbolt