Generalforsamling 2021

Ordinær generalforsamling i Vordingborg Tennisklub

Lørdag den 20. marts 2021 kl. 14.00

Afholdes på Vordingborg Tennisklubs anlæg (udendørs).

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetæller
  2. Beretning fra formanden (beretningen kan ses på VTKs hjemmeside)
  3. Godkendelse af regnskab for 2020
  4. Vedtagelse af budget og kontingent for 2021
  5. Forslag fra bestyrelsen om reviderede vedtægter for Vordingborg Tennisklub. (Forslaget fremsendt til bestyrelsen 15/1-21 og kan ses på VTKs hjemmeside)
  6. Valg til bestyrelsen: (i henhold til nye vedtægter)Formand (vælges i lige år)Næstformand (vælges i ulige år)

   Kasserer (vælges i ulige år)

   Sekretær Stine Beck Petersen (vælges i lige år)

   Bestyrelsesmedlem 5 (vælges i lige år)

   Bestyrelsesmedlem 6 (vælges i ulige år)

   Bestyrelsesmedlem 7 (vælges i lige år)

   Valg af to revisorer for henholdsvis ét og to år

  1. Kort orientering om ”Fremtidens tennisanlæg” i Vordingborg by v. Christian Brorsen
  2. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen.

Forslag, der ikke er fremsendt rettidigt i henhold til lovene, kan ikke komme til afstemning på generalforsamlingen.

Peter Rigbolt