Arbejdsdag 13. september kl. 17-19

Tirsdag d. 13.9. kl 17-19 opfordres klubbens medlemmer til at give fremmøde til en efterårsklargøring af klubhus, baner og udenoms området. Banerne lukkes i dette tidsrum.

Agern er så småt begyndt at drysse. Det nytter ikke noget at bruge den store kost til dette.

Agern transporteres dermed rundt på hele banen. Skraberen anvendes og agern, løv og grene skubbes helt ud til baghegnet.

Med håbet om at vore baner er i “god form” i efteråret, så udendørssæsonen kan forlænges.

Erling