GENERALFORSAMLING 2021 – Peter Rigbolt

GENERALFORSAMLING 2021
 
Kære medlemmer af Vordingborg Tennisklub.
 
I henhold til VTKs love skulle vi have afholdt generalforsamling i februar måned, men i henhold til forsamlingsreglerne har det ikke været muligt. Der er nu åbnet op for, at der kan foregå idrætsarrangementer udendørs med op til 25 deltagere. Det vil vi henholde os til med henblik på snarest at afholde en vigtig generalforsamling. Vi skal behandle forslag om nye vedtægter for VTK samt vælge en ny bestyrelse, hvor seks ud af syv bestyrelsesposter er på valg. Hertil kommer bestyrelsens beretning, regnskab, budget og kontingent.
 
Vi afholder derfor en generalforsamling, der er så kort som mulig, lørdag den 20. marts kl. 14.00 på VTKs anlæg (udendørs). Kom og giv din mening til kende og meld dig til bestyrelses- eller udvalgsarbejde.
På hjemmesiden finder I dagsorden til generalforsamlingen, bestyrelsens beretning samt forslaget til nye vedtægter.
 
Mange hilsener og på gensyn
 
Peter Rigbolt.